Zmiana decyzji UKE regulującej dostęp G-Netu do słupów Tauron
Sprawozdawczość infrastruktury w 2023 r. już na nowych zasadach
5 stycznia, 2023
Sąd zamknął rozprawę w sprawie odwołania Tauron od decyzji ramowej w sprawie słupów
17 stycznia, 2023

Ostatnie lata przyniosły ogrom pozytywnych zmian w regulacjach miedzy operatorami a właścicielami słupów elektroenergetycznych. Od czasu, kiedy w kategorii „cudu” mówiliśmy o uzyskaniu dostępu do podbudowy słupowej, wielokrotnie zmieniały się stawki, wymagane terminy i zasady współpracy. Sukcesy sprzed lat przestały być satysfakcjonujące i przyszedł czas aktualizacji. Ten rok rozpoczynamy od projektu decyzji Prezesa UKE o zmianie warunków dostępu do podbudowy Tauron Dystrybucja, wydanej na rzecz naszego klienta G-NET T. Serwatka, W. Rakoniewski spółka jawna.

Pierwsza decyzja dla tego samego operatora i Tauronu została wydana w 2017 r. Pomimo podjętej (kolejnej) próby ugodowej zmiany warunków dostępu, nie doszło do porozumienia i operator wystąpił o zmianę wcześniej wydanej decyzji.

Zgodnie z art. 22 ust. 9 ustawy o wspieraniu rozwoju „decyzja w sprawie dostępu do infrastruktury technicznej może zostać zmieniona przez Prezesa UKE na wniosek każdej ze stron, której ona dotyczy, lub z urzędu, w przypadkach uzasadnionych potrzebą zapewnienia ochrony interesów odbiorców usług świadczonych przez podmioty wykonujące zadania z zakresu użyteczności publicznej lub użytkowników końcowych lub zapewnienia ochrony skutecznej konkurencji”.

Prezes UKE uwzględnił argumentację dotyczącą konieczności zapewnienia niedyskryminujących i proporcjonalnych warunków dostępu względem operatorów, którzy podpisali umowy lub uzyskali decyzje w późniejszym terminie. Pozytywnie odniósł się też do przesłanek konieczności zapewnienia skutecznej konkurencji poprzez współdzielenie infrastruktury.

Zmiana decyzji dotyczy następujących zagadnień:

1) zmiany wysokości stawki za dostęp do słupa,

2) usunięcia możliwości waloryzacji stawki opłaty przez Udostępniającego (ze względu na liczbę dzierżawionych słupów),

3) stworzenia możliwości wykonywania okresowych przeglądów oraz usuwania awarii nie tylko po uzyskaniu zgody Udostępniającego, w tym obejmującej wyznaczenie terminu przeprowadzenia tych działań,

4) usunięcia zobowiązania Operatora do pokrywania bliżej nieokreślonych wydatków Udostępniającego.

Z treścią projektu możecie zapoznać się tutaj.

Decyzja, po jej wydaniu będzie podlegać natychmiastowemu wykonaniu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*