Sieć wewnątrzbudynkowa a podatek od nieruchomości
Problem legalizacji istniejącej infrastruktury – część druga.
9 lipca, 2014
Jak zgłaszać dewastacje infrastruktury telekomunikacyjnej?
21 lipca, 2014

Natknęliśmy się niedawno na ciekawy wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 czerwca 2014 roku, dotyczący opodatkowania sieci wewnątrz budynków (sygn. akt II FSK 1792/12). Nie znamy jeszcze uzasadnienia wyroku, ale gdy się tylko pojawi to na pewno podzielimy się z Wami argumentami sądu.

Czego dotyczył wyrok?

NSA stwierdził, że opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlega budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, a niezasadne jest twierdzenie, że sieci telekomunikacyjne znajdujące się wewnątrz budynków należy traktować jako odrębne przedmioty opodatkowania.

Sprawa dotyczyła kwestii, w której organ podatkowy zarzucił przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu, że znacząco zaniżył wartość wykazanych budowli w złożonej deklaracji, poprzez pominięcie sieci telekomunikacyjnych znajdujących się wewnątrz budynków. Spółka odmówiła dokonania korekt i odwołała się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które przyznało rację organowi podatkowemu.

Sieci wewnątrzbudynkowe bez podatku od nieruchomości

Przedsiębiorca telekomunikacyjny złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, który orzekł, iż sieć techniczna stanowi jako całość samodzielną budowlę, od wartości której powinno się naliczać podatek od nieruchomości, a jedynym odstępstwem od tej zasady są elementy sieci technicznych, które tworzą w budynkach instalacje wewnętrzne i stanowią elementy wyposażenia budynku jako obiektu budowlanego. Wówczas te elementy wewnętrzne sieci nie podlegają odrębnemu opodatkowaniu od ich wartości, gdyż stanowią element budynku, który podlega już opodatkowaniu – przyznając rację spółce. Wyrok w sprawie o sygnaturze I SA/ Sz 931/11 WSA w Szczecinie wydał 24 kwietnia 2012 r.

Punkt widzenia WSA w Szczecinie został potwierdzony także przez NSA.

Z niecierpliwością czekamy na uzasadnienie powyższego wyroku, w szczególności ze względu na kwestie związane z własnością wewnątrzbudynkowej sieci telekomunikacyjnej będącej urządzeniem przesyłowym. Zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego, sieć telekomunikacyjna może stanowić odrębny od budynku przedmiot własności, jeżeli przedsiębiorca, który poniósł koszty jej budowy, przyłączył ją do swojej sieci. W takich sytuacjach budynek i sieć wewnętrzna stanowią odrębne przedmioty własności.

1 Comment

  1. Habemus pisze:

    Dziękuję za ten wyrok. Właściwa dla mnie izba skarbowa na północy Polski (nie w Szczecinie) też stosuje takie interpretacje, które są nastawione na kilkukrotne opodatkowanie tak naprawdę tego samego przedmiotu opodatkowania.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*