Sieć wewnątrzbudynkowa a podatek od nieruchomości
Problem legalizacji istniejącej infrastruktury – część druga.
9 lipca, 2014
Jak zgłaszać dewastacje infrastruktury telekomunikacyjnej?
21 lipca, 2014

Natknęliśmy się niedawno na ciekawy wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 czerwca 2014 roku, dotyczący opodatkowania sieci wewnątrz budynków (sygn. akt II FSK 1792/12). Nie znamy jeszcze uzasadnienia wyroku, ale gdy się tylko pojawi to na pewno podzielimy się z Wami argumentami sądu.

Czego dotyczył wyrok?

NSA stwierdził, że opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlega budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, a niezasadne jest twierdzenie, że sieci telekomunikacyjne znajdujące się wewnątrz budynków należy traktować jako odrębne przedmioty opodatkowania.

Sprawa dotyczyła kwestii, w której organ podatkowy zarzucił przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu, że znacząco zaniżył wartość wykazanych budowli w złożonej deklaracji, poprzez pominięcie sieci telekomunikacyjnych znajdujących się wewnątrz budynków. Spółka odmówiła dokonania korekt i odwołała się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które przyznało rację organowi podatkowemu.

Sieci wewnątrzbudynkowe bez podatku od nieruchomości

Przedsiębiorca telekomunikacyjny złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, który orzekł, iż sieć techniczna stanowi jako całość samodzielną budowlę, od wartości której powinno się naliczać podatek od nieruchomości, a jedynym odstępstwem od tej zasady są elementy sieci technicznych, które tworzą w budynkach instalacje wewnętrzne i stanowią elementy wyposażenia budynku jako obiektu budowlanego. Wówczas te elementy wewnętrzne sieci nie podlegają odrębnemu opodatkowaniu od ich wartości, gdyż stanowią element budynku, który podlega już opodatkowaniu – przyznając rację spółce. Wyrok w sprawie o sygnaturze I SA/ Sz 931/11 WSA w Szczecinie wydał 24 kwietnia 2012 r.

Punkt widzenia WSA w Szczecinie został potwierdzony także przez NSA.

Z niecierpliwością czekamy na uzasadnienie powyższego wyroku, w szczególności ze względu na kwestie związane z własnością wewnątrzbudynkowej sieci telekomunikacyjnej będącej urządzeniem przesyłowym. Zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego, sieć telekomunikacyjna może stanowić odrębny od budynku przedmiot własności, jeżeli przedsiębiorca, który poniósł koszty jej budowy, przyłączył ją do swojej sieci. W takich sytuacjach budynek i sieć wewnętrzna stanowią odrębne przedmioty własności.

1 Comment

  1. Habemus pisze:

    Dziękuję za ten wyrok. Właściwa dla mnie izba skarbowa na północy Polski (nie w Szczecinie) też stosuje takie interpretacje, które są nastawione na kilkukrotne opodatkowanie tak naprawdę tego samego przedmiotu opodatkowania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*