Nowy obowiązek zarządców nieruchomości- ramowe warunki dostępu do nieruchomości i budynków
Nowela “Megaustawy” po drugim czytaniu w Sejmie [aktualizacja 9.6.2016]
9 czerwca, 2016
Z cyklu nowelizacja Megaustawy- nowe obowiązki informacyjne właścicieli i zarządców nieruchomości
16 czerwca, 2016

Już od jakiegoś czasu staramy się przekazywać Państwu co nowego przyniesie nowelizacja Megaustawy. Dziś parę słów o nowym obowiązku właścicieli, użytkowników wieczystych i zarządców co najmniej 10 budynków mieszkalnych wielorodzinnych, zamieszkania zbiorowego lub użyteczności publicznej (dalej zarządca).

Od 1 lipca 2016 r. (pod warunkiem uchwalenia ustawy w obecnym kształcie) Prezes UKE zyska uprawnienie do wezwania zarządców do przedstawienia informacji w sprawie warunków zapewnienia dostępu, o którym mowa w art. 30 ust. 1 i 3 (dostęp do budynków w celu zapewnienia telekomunikacji), lub umieszczania na nieruchomości obiektów i urządzeń, o którym mowa w art. 33 ust. 1 (tzw. prawo drogi).

Zarządca będzie miał 30 dni na przekazanie Prezesowi UKE ramowych warunków dostępu, na podstawie których udostępnia przedsiębiorcom telekomunikacyjnym zarządzane przez siebie nieruchomości.

Prezes UKE, kierując się potrzebą zapewnienia skutecznej konkurencji oraz zapewnienia telekomunikacji, będzie mógł, w drodze decyzji, określić warunki zapewnienia dostępu, jeżeli zarządca nie odpowie na wezwanie lub przedstawione przez niego warunki ramowe nie zostaną zaakceptowane przez UKE. Warunki określone w decyzji będą stanowić minimum, jakie zarządca będzie zobowiązany zawrzeć w umowach z wnioskującymi o dostęp przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi.

Co nowe przepisy przyniosą dla zarządców nieruchomości?

  1. Konieczność zapoznania się z obowiązkami, jakie nakłada na nich Megaustawa,
  2. Konieczność opracowania i przedstawiania przedsiębiorcom telekomunikacyjnym jednolitych warunków udostępniania nieruchomości dla zarządzanych przez siebie zasobów mieszkaniowych i nieruchomości,
  3. Konieczność stosowania jednolitych warunków umów, ujednolicenia wymogów stawianych przedsiębiorcom telekomunikacyjnym na etapie budowy i eksploatacji sieci,
  4. Konieczność ujednolicenia zasad ustalania opłat za korzystanie z nieruchomości w ramach tzw. prawa drogi oraz ujednolicenie zasad zwrotu kosztów udostępniania nieruchomości w celu zapewnienia telekomunikacji mieszkańcom.

Jakie skutki przyniosą nowe przepisy dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych?

  1. Możliwość korzystania z budynków i nieruchomości na konkurencyjnych i przejrzystych warunkach,
  2. Możliwość domagania się od zarządcy przedstawienia ramowych warunków udostępniania nieruchomości i budynków,
  3. Możliwość zwrócenia się do Prezesa UKE z prośbą o interwencję w sprawie niekonkurencyjnych warunków dostępu oferowanych przez zarządcę nieruchomości.

Naszym zdaniem, przepisy, o ile wejdą w życie w projektowanym kształcie, przyczynią się do ujednolicenia zasad udostępniania nieruchomości, co w konsekwencji przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności usług telekomunikacyjnych w zasobach mieszkaniowych. Mamy również nadzieję na poszerzenie wiedzy na temat obowiązków w zakresie udostępniania nieruchomości wśród zarządców, w tym spółdzielni (niektórzy z nich dalej o Megaustawie nie słyszeli wcale lub zasłaniają się brakiem zainteresowania mieszkańców zarządzanych przez siebie zasobów).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*