Bez zatwierdzonej oferty hurtowej nie rozliczysz projektu KPO/FERC!
Wyzwania KPO/FERC. Procedury geodezyjne i budowlane przy terenach kolejowych.
12 lutego, 2024
FAQ-ap z inwentaryzacją usług i sieci
23 lutego, 2024

Część beneficjentów KPO/FERC rozpoczęło realizację projektu w dniu następującym po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie, w związku z czym, objęło już pierwsze punkty adresowe zasięgiem sieci KPO/FERC. Podmioty te czekają na uruchomienie SIMBA – którego notabene nie należy się zapewne spodziewać wcześniej niż ok. 11 marca 2024 r., kiedy to CPPC zamierza przeprowadzić szkolenie z obsługi tego systemu i zacząć rozsyłać zaproszenia do systemu – aby zacząć rozliczać projekty. Dotyczy to zwłaszcza tych beneficjentów, którzy przyjęli formę rozliczeń opartą na refundacji niebędącej płatnością końcową i budują sieci z własnych środków, zakładając rolowanie nimi na potrzeby budowy kolejnych odcinków sieci.

Jak się okazało w czasie szkolenia zorganizowanego w dniu 19 lutego 2024 r. przez CPPC dla beneficjentów I naboru KPO, brak dostępu do SIMBA nie jest jedynym, co wstrzyma beneficjentów przed uzyskaniem środków w ramach refundacji/rozliczeniem pozyskanej zaliczki – CPPC wskazało bowiem, że warunkiem rozliczenia jakiegokolwiek PA jest posiadanie przez beneficjenta, zaakceptowanej przez Prezesa UKE, oferty hurtowego dostępu do sieci KPO/FERC i upływ 30 dni kalendarzowych od dnia opublikowania przez beneficjenta tej oferty na ogólnodostępnym portalu www beneficjenta.

Powyższe oznacza, że beneficjenci KPO/FERC powinni jak najszybciej opracować taką ofertę i wystąpić o jej zatwierdzenie do Prezesa UKE. Tym bardziej, że – zgodnie z umową o dofinansowanie – beneficjent ma obowiązek złożyć pierwszy wniosek o płatność w terminie do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie.

Dla tych, którzy nie byli beneficjentami projektów POPC, jak i dla tych, którzy w POPC brali udział, temat może być mocno skomplikowany. Regulacje dotyczące dostępu hurtowego w KPO/FERC różnią się w stosunku do tych, które obowiązywały w POPC, a fakt posiadania oferty hurtowej na dostęp do sieci POPC nie zwalania z obowiązku posiadania odrębnej oferty dot. dostępu do sieci KPO/FERC. Aczkolwiek, Prezes UKE wspominał kiedyś, że pracuje nad pewnym rozwiązaniem w tym zakresie. Niemniej jednak, na tą chwilę nie jest ono znane.

Jeśli jesteś beneficjentem KPO/FERC i nie zabrałeś się jeszcze za opracowanie oferty hurtowej albo chciałeś się sam zmierzyć z tym zagadnieniem, ale Cię to przerosło, zapraszam do kontaktu. itB Legal Bazański, Grabiec Kancelaria Radców Prawnych spółka partnerska wspiera przedsiębiorców telekomunikacyjnych w procesie opracowywania ofert hurtowych oraz zastępuje ich w postępowaniu przed Prezesem UKE w przedmiocie uzyskania ich akceptacji, jak i późniejszej zmiany, czy wykonywania corocznych obowiązków dot. hurtu. Posiadamy szerokie doświadczenie w tym zakresie, uzyskane w świadczeniu pomocy na rzecz beneficjentów POPC, którym chętnie wesprzemy Twoje przedsiębiorstwo.

Dodatkowo, nasi radcowie prawni, z ramienia KIKE uczestniczą w pracach Zespołu doradczego Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej do spraw hurtowych cen usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej dla inwestycji dotowanych ze środków unijnych, którego zadaniem jest wypracowanie dla Prezesa UKE rekomendacji w zakresie kryteriów, jakie Prezes UKE bierze pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosków o zatwierdzenie oferty hurtowej (w tym jej zmian) dla obszarów objętych wsparciem w ramach POPC, FERC i KPO.

Nie czekaj z opracowaniem oferty hurtowej, bo nie uda Ci się rozliczyć projektu! Pamiętaj, że postępowanie przez Prezesem UKE w tym zakresie będzie trwało co najmniej 3 miesiące, a oferta musi zostać opublikowana z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem.

Obrazek zamieszczony pod tytułem publikacji to zdjęcie jednego ze slajdów prezentacji CPPC z warsztatów zorganizowanych przez CPPC w dniu 19 lutego 2024 r. dla beneficjentów I naboru KPO. Podkreślenie i wykrzyknik pochodzą od autora publikacji. 

Autor: Kamila Mizera-Płaczek

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*