Odsetki “na nowo”
7 marca, 2016
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120- kilka słów o środkach dostępu do otwartego Internetu oraz zmianie wzorców umownych
15 marca, 2016

W dniu 17 lutego 2016 roku Sąd Najwyższy, w sprawie o sygn. akt: III SZP 7/15, wydał uchwałę, w której potwierdził, że przedsiębiorca telekomunikacyjny ponosi odpowiedzialność za brak uzyskania zgody abonenta na działania marketingu bezpośredniego z użyciem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących, nawet jeżeli powierza określone zadania podmiotowi zewnętrznemu. Sąd Najwyższy rozstrzygnął tym samym zagadnienie prawne, które wyłoniło się podczas rozpatrywania sprawy nałożenia kary na T-Mobile Polska S.A. za stosowanie takich praktyk.

Przypomnijmy, zgodnie z przepisem art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne:

Zakazane jest używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, chyba że abonent lub użytkownik końcowy uprzednio wyraził na to zgodę.

Telekomunikacyjne urządzenia końcowe to wszelkiego rodzaju urządzenia bezpośrednio podłączone do sieci telekomunikacyjnej, w tym komputery i tablety (podłączone do Internetu) oraz telefony. Automatyczne systemy wywołujące to takie, których działanie odbywa się zasadniczo bez udziału człowieka (np. automatycznie rozsyłające wiadomości sms do wszystkich klientów).

Przepis dotyczy zarówno konsumentów jak i klientów biznesowych, a w opinii UOKiK uprzednia zgoda nie może być udzielona bezpośrednio przed czynnościami związanymi z marketingiem bezpośrednim (np. na początku rozmowy, przed przedstawieniem oferty).

T-Mobile, w toku postępowania administracyjnego przed Prezesem UKE oraz później w sądowym postępowaniu odwoławczym wskazywała, że Prezes UKE nie mógł nałożyć na nią kary zgodnie z art. 209 Pt, albowiem spółka nie dopuściła się naruszenia przepisu art. 172 Pt. Operator wskazywał, iż powierzył prowadzenie działań marketingowych podmiotowi zewnętrznemu i to on odpowiada za ewentualne naruszenie przepisów prawa.

2015-07-07 21.07.26Sąd Najwyższy nie zgodził się z interpretacją przedstawioną przez operatora. SN podkreślił, iż brzmienie art. 172 Pt nie ogranicza jego zastosowania do podmiotu, który faktycznie korzysta z automatycznych systemów wywołujących, lecz dotyczy przede wszystkim przedsiębiorcy, który stosuje taką praktykę albo bezpośrednio, albo za pośrednictwem podmiotu zewnętrznego.

Co to oznacza? Nie można uchylić się od odpowiedzialności za naruszenie art. 172 Pt poprzez powierzenie zadań marketingowych firmom zewnętrznym.

Drodzy Czytelnicy! Jeżeli w celach marketingowych chcecie dzwonić do abonentów, wysyłać im smsy, maile lub korzystać z automatycznych systemów wywołujących, musicie dysponować uprzednią zgodą klienta. Jeżeli natomiast zlecacie podmiotom zewnętrznym, aby to one podejmowały za Was działania marketingowe, to i tak musicie uzyskać i dysponować uprzednią zgodą Waszych klientów.

Konsekwencją naruszenia art. 172 PT jest kara finansowa nakładana przez Prezesa UKE. Jedynie na marginesie wspomnę, że Sąd Najwyższy nie określił zasad odpowiedzialności podmiotów zewnętrznych za naruszenie przepisu art. 172 Pt.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*