„Jakbym chciał bez frytek, to bym powiedział” – czyli słów kilka o zmianach kanałów TV
1 marca, 2016
Odsetki “na nowo”
7 marca, 2016

Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej zgłosiła kolejne stanowisko w sprawie nowelizacji Megaustawy oraz niektórych innych ustaw. Tym razem, przedmiotem opinii Izby, której jesteśmy współautorami, była wersja projektu przyjęta przez Radę Ministrów.

Rzeczowa argumentacja, oparta na doświadczeniach z szeregu postępowań, dała efekt w postaci sukcesu jakim na obecnym etapie jest uwzględnienie przez Ministerstwo Cyfryzacji większości uwag KIKE, zgłoszonych w stanowisku w ramach postępowania konsultacyjnego.

Za zasadne uznano między innymi:

  • rezygnację z określana wysokości opłat za dostęp do infrastruktury technicznej w odniesieniu do kosztów ponoszonych na budowę tej infrastruktury,
  • umożliwienie wydania przez Prezesa UKE decyzji w sprawie dostępu do nieruchomości w przypadku dostępu bezumownego,
  • sprecyzowanie przesłanek udostępnienia nieruchomości z art. 30 Megausatwy,
  • usunięcie, sprawiającego wątpliwości, zapisu o obowiązku ponoszenia kosztów najmu powierzchni w przypadku dostępu do nieruchomości,
  • wprowadzenie przenoszalności warunków dostępu do nieruchomości określonych w umowie w przypadku zmiany właściciela nieruchomości.

S__0110Analiza projektu ustawy nowelizującej, będącego efektem uwag zgłoszonych w postępowaniu konsultacyjnym, nie pozwoliła nam jednak spocząć na laurach. Mamy nadzieję, iż kolejne postulaty (nasze oraz Izby) zostaną dla dobra rynku uwzględnione w pracach właściwej komisji sejmowej.

Wejście w życie nowych przepisów, w przeważającej części, planowane jest na 1 lipca 2016 r. O uchwalonym kształcie ustawy- poinformujemy na blogu.

2016_03_03_stanowisko_KIKE_do_projektu_nowelizacji_ustawy_szerokopasmowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*