24 maja, 2024

Weryfikacja w rejestrze zastrzeżeń PESEL nowym obowiązkiem przedsiębiorcy telekomunikacyjnego

Przedsiębiorco telekomunikacyjny, w dzisiejszym wpisie przypominamy Ci, że już od 1 czerwca 2024 r. w określonych sytuacjach musisz weryfikować numery PESEL w rejestrze zastrzeżeń. Pamiętaj, że nowe przepisy i wprowadzenie rejestru zastrzeżonych numerów PESEL nakłada na dostawców usług telekomunikacyjnych, w określonych przypadkach, obowiązek weryfikacji w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL czy PESEL klienta nie został zastrzeżony. Jako przedsiębiorca, którego obowiązek dotyczy możesz zatem stanąć przed dylematem, w jakich konkretnie sytuacjach konieczne jest dokonywanie weryfikacji, o której mowa w nowych przepisach. Nowe przepisy w swoim brzmieniu odnoszą się do wydania kopii […]
17 maja, 2024

Przełomowy wyrok – Sąd Apelacyjny potwierdził kompetencje Prezesa UKE do zmiany warunków dostępu do słupów, w tym oświetlenia drogowego, umieszczonych w pasach drogowych dróg publicznych

Temat wydawał się oczywisty – wszak Prezes UKE nie odmawiał zajęcia się sprawą dostępu przedsiębiorcy telekomunikacyjnego do słupów wówczas, gdy stanowiły one własność operatora sieci elektroenergetycznej i były umieszczone w pasie drogowym drogi publicznej. W końcu ok. 90% omawianego typu infrastruktury technicznej wykonana jest właśnie w drogach publicznych. Po wydaniu przez Prezesa UKE tzw. decyzji ramowych, tj. określających ramowe warunki dostępu do słupów elektroenergetycznych na potrzeby realizacji szybkiej sieci telekomunikacyjnej, operatorzy elektroenergetyczni zaczęli twierdzić, że słupy elektroenergetyczne, które znajdują się w pasie drogowym drogi publicznej, nie podlegają regulacji Megaustawy […]
16 maja, 2024

Obalamy 6 popularnych mitów funkcjonujących w telekomunikacyjnym procesie inwestycyjnym

W branży telekomunikacyjnej przyjęły się pewne praktyki oraz przekonania, które pomimo tego, że nie znajdują oparcia w przepisach prawa – funkcjonują – i nieraz potrafią wyprowadzić przedsiębiorcę telekomunikacyjnego na manowce. Poniżej przedstawiamy sześć – naszym zdaniem najpopularniejszych mitów procesu inwestycyjnego w telekomunikacji – a także dlaczego lepiej włożyć je między bajki. MIT 1: Umieszczenie telekomunikacyjnej linii kablowej w kanalizacji kablowej oraz podwieszenie kabla na istniejącej podbudowie słupowej nie wymagają uzyskania decyzji lokalizacyjnej. Inwestycja w obrębie pasa drogowego zawsze pociąga za sobą konieczność uzyskania przed przedsiębiorcę telekomunikacyjnego decyzji lokalizacyjnej. Nie […]