Weryfikacja w rejestrze zastrzeżeń PESEL nowym obowiązkiem przedsiębiorcy telekomunikacyjnego
Przełomowy wyrok – Sąd Apelacyjny potwierdził kompetencje Prezesa UKE do zmiany warunków dostępu do słupów, w tym oświetlenia drogowego, umieszczonych w pasach drogowych dróg publicznych
17 maja, 2024
3 nabór KPO wystartował
17 czerwca, 2024

Przedsiębiorco telekomunikacyjny, w dzisiejszym wpisie przypominamy Ci, że już od 1 czerwca 2024 r. w określonych sytuacjach musisz weryfikować numery PESEL w rejestrze zastrzeżeń. Pamiętaj, że nowe przepisy i wprowadzenie rejestru zastrzeżonych numerów PESEL nakłada na dostawców usług telekomunikacyjnych, w określonych przypadkach, obowiązek weryfikacji w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL czy PESEL klienta nie został zastrzeżony.

Jako przedsiębiorca, którego obowiązek dotyczy możesz zatem stanąć przed dylematem, w jakich konkretnie sytuacjach konieczne jest dokonywanie weryfikacji, o której mowa w nowych przepisach.

Nowe przepisy w swoim brzmieniu odnoszą się do wydania kopii lub wtórnika karty lub innego urządzenia, służących do identyfikacji abonenta w publicznej sieci telekomunikacyjnej lub ich cyfrowego odwzorowania.

Zatem wątpliwości nie budzi fakt, że obowiązek taki występuje w przypadku wydania kopii lub wtórnika karty SIM. Potwierdza to także uzasadnienie do ustawy wprowadzającej omawianą regulację, z którego dowiadujemy się, że nowy obowiązek na celu ma zwiększenie ochrony przed nadużyciami wynikającymi z kradzieży danych i ograniczenia skali zjawiska wyłudzania środków finansowych poprzez zaciąganie zobowiązań finansowych na inną osobę, m.in. umów kredytów i pożyczek czy sprzedaży nieruchomości bez wiedzy i zgody właściciela oraz zjawiska tzw. SIM swappingu, czyli wyrobienia duplikatu karty SIM, która może być potem użyta do autoryzowania transakcji wykonanych przez złodzieja w instytucji finansowej.

Przepisy nie odpowiadają jednak na pytanie w jakich innych przypadkach mają one zastosowanie, co w najbliższym czasie może nastręczać ISP wielu problemów interpretacyjnych. Ponadto na chwilę obecną nie dysponujemy wypracowanym przez sądy w tej sprawie orzecznictwem, co jest w pełni zrozumiałe. W końcu przepis, o którym dzisiaj mowa dopiero zacznie obowiązywać. Na ten moment pozostaje nam oprzeć się na zacytowanym powyżej fragmencie uzasadnienia do ustawy i założyć, że chodzi o urządzenia, których „podrobienie” może umożliwić popełnienie przestępstwa. Do czasu ukształtowania się w tej sprawie jednolitego stanowiska, co będzie miało miejsce w toku stosowania nowych przepisów, nie mamy natomiast pewności o jakie konkretnie urządzenia chodzi.

Przechodząc do kwestii stricte technicznych, weryfikacji zastrzeżenia PESEL dokonywać należy w prowadzonym przez Ministra Cyfryzacji rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL.  Rejestr ten dostępny jest m.in. na specjalnie przygotowanej do tego platformie internetowej. Z usługi może skorzystać każdy, kto ma profil zaufany lub e-dowód, które pozwalają potwierdzić tożsamość w Internecie. Weryfikować zastrzeżenie numeru PESEL można w imieniu własnym albo firmy lub instytucji, w której się pracuje.

Jednocześnie ISP muszą pamiętać, że niezależnie od obowiązku weryfikacji zastrzeżenia numeru PESEL na przedsiębiorcach telekomunikacyjnych nadal ciąży obowiązek wynikający z art. 60b PT, tj. weryfikacji danych abonenta przed rozpoczęciem świadczenia usług. Przepis ten nie został zmieniony ani uchylony. ISP przed rozpoczęciem świadczenia usług nadal ma zatem obowiązek zweryfikować dane wskazane przez abonenta, z danymi zawartymi w dokumencie tożsamości albo potwierdzonymi drogą elektroniczną (zgodnie ze sposobami wskazanymi w art. 60b PT). Z drugiej strony przepis ten nie przewiduje obowiązku dodatkowego weryfikowania zastrzeżenia PESEL przed rozpoczęciem świadczenia usług. W dalszym ciągu musisz więc weryfikować dane i ich poprawność (w tym PESEL) przed zawarciem umowy ale nie to czy jest on zastrzeżony.

Autor: Patrycja Kiwerc

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*