Koronawirus a terminy raportowania (SIIS)
Koronawirus a realizacja umów i projektów
16 marca, 2020
Biurokracja jest najważniejsza na świecie
23 marca, 2020

W związku z wieloma zapytaniami dotyczącymi możliwości zmiany terminów raportowania przez Prezesa UKE informujemy, że:

  1. Prezes UKE nie ma możliwości zmiany terminów raportowania- terminy są określone ustawowo i żaden organ administracji nie ma możliwości ich dowolnej zmiany nawet z powodu stanu zagrożenia epidemicznego.
  2. Modyfikacja terminów raportowania nie jest możliwa bez inicjatywy ustawodawczej.
  3. Do kompetencji Prezesa UKE należy nakładanie kar pieniężnych za brak realizacji obowiązków raportowych. Ważne jest to, że obecnie obowiązujące przepisy dają Prezesowi UKE możliwość odstąpienia od nałożenia kary pieniężnej.
  4. Jeżeli z uwagi na zaistniałe okoliczności (przede wszystkim braki kadrowe, kwarantannę itp.) już teraz wiecie, że nie dochowacie terminu złożenia raportu do SIIS, poinformujcie Prezesa UKE o zaistniałych, nadzwyczajnych okolicznościach wynikających z ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego.
  5. Jeżeli za jakiś czas, już po ustaniu epidemii, Prezes UKE zawiadomi Was o wszczęciu postępowania w sprawie nałożenia kary pieniężnej za niedochowanie ustawowego terminu złożenia raportu, dowód na informowanie organu o nadzwyczajnych okolicznościach może przyczynić się do odstąpienia od nałożenia kary pieniężnej.

Informujemy Was również o inicjatywie KIKE i e-Południa. Prezes UKE został poinformowany o trudnościach branży, które zdaniem autorów apelu w obliczu zaistniałych okoliczności, nie powinny skutkować nakładaniem kar pieniężnych za niedochowanie terminów składania raportów. KIKE i e-Południe (poparte przez Mediakom) apelują o zastosowanie swego rodzaju abolicji na czas obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego.

O inicjatywie KIKE i e-Południa możecie przeczytać tutaj.

PS. Pamiętajcie również o tym, że gdy napotykacie trudności w realizacji kontraktów czy projektów, powinniście wdrożyć procedury przewidziane w umowach na wypadek siły wyższej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*