Koronawirus a realizacja umów i projektów
Renesans formy dokumentowej i telekonferencji
16 marca, 2020
Koronawirus a terminy raportowania (SIIS)
19 marca, 2020

W związku z ogłoszeniem na terenie kraju stanu zagrożenia epidemicznego, mogą pojawić się różnego typu trudności związane z wykonywaniem zawartych umów (w szczególności umów o roboty budowlane, umów zawartych z NASK czy CPPC) i realizacją projektów (w szczególności unijnych), w tym z możliwością zachowania harmonogramu realizacji umowy, inwestycji, projektu itp. Zwracamy zatem uwagę, że – co do zasady – zaistniałe zdarzenia mogą być traktowane jako siła wyższa, stanowiąca podstawę do odmowy przypisania odpowiedzialności wykonawcy z tytułu nienależytego wykonania umowy.

W zależności od treści regulacji zawartej w danym kontrakcie, wystąpienie siły wyższej może np. uprawniać wykonawcę do częściowej odmowy realizacji umowy lub do wystąpienia do zamawiającego o przedłużenie terminu realizacji umowy (zmianę harmonogramu). Decydujące w tym zakresie będą postanowienia danej umowy. Aby móc w przyszłości powołać się na zwolnienie z odpowiedzialności wynikające z zaistnienia zdarzenia siły wyższej, trzeba podjąć konkretne działania, według procedury określonej w danej umowie.

Jeśli opisane na wstępie obawy co do możliwości wywiązania się z danego kontraktu dotyczą Państwa przypadku, zapraszamy do kontaktu – po przeanalizowaniu danej umowy będziemy w stanie określić, czy można się w danym przypadku odwołać do działania siły wyższej oraz jakie czynności trzeba podjąć.

Zaznaczenia wymaga, że aktualne zdarzenia nie powinny być nadużywane, traktowane jako lek na całe zło. Zaistniały stan zagrożenia epidemicznego nie może prowadzić do legalizacji naruszeń powstałych przed jego ogłoszeniem czy też przed wybuchem pandemii – a zatem uzasadniać przesunięcia terminu, który upłynął jeszcze przed pojawieniem się koronawirusa.

Kamila Mizera

Radca prawny 

1 Comment

  1. Łukasz pisze:

    Niestety widać już to na wszystkich dziedzinach ze odbija się to na zawieszeniach, wypowiedzeniach itp… Jestem ciekawe jak długo to może potrwać.. Co może nasz czekać za pół roku

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*