19 września – ważny termin na zgłoszenie planów inwestycyjnych
Dostęp do słupów Tauron Dystrybucja S.A.
19 sierpnia, 2022
W KPO i FERC nie zwlekaj ze złożeniem wniosku
24 sierpnia, 2022

KPRM ogłosiła, że w ramach konsultacji społecznych, do 19 września można zgłaszać plany inwestycyjne. Zabrane dane posłużą wyznaczeniu obszarów wyłączonych z konkursów finansowanych ze środków KPO i FERC.

Dane o inwestycjach realizowanych tam, gdzie nie występuje infrastruktura umożliwiająca świadczenie usług dostępu do Internetu o przepustowości co najmniej 100 Mb/s można zgłaszać za pośrednictwem dedykowanego formularza w SIIS. Można go znaleźć na stronie https://form.teleinfrastruktura.gov.pl/ Plany dotyczą okresu 4 letniego, tj. inwestycji planowanych lub realizowanych od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2025 r.

Wiarygodność planów inwestycyjnych mają potwierdzać dwa odrębne dokumenty, z których musi wynikać “rzeczywiste i faktyczne ujmowanie inwestycji w planach biznesowych zgłaszającego” oraz “posiadanie (bieżące lub możliwe) środków własnych lub pozyskanych na rynku komercyjnym na zabezpieczenie sfinansowania planowanych inwestycji”.

Wiarygodność planów będzie można potwierdzać projektami sieci, decyzjami lokalizacyjnymi, umowami dostępowymi, wyciągami z rachunków bankowych, umowami kredytowymi, promesą bankową czy wyciągiem z rocznego sprawozdania finansowego.

Do oceny zgłoszonych planów zostanie powołany zespół, który będzie mógł prosić o dodatkowe wyjaśnienia, np. w sytuacji gdy załączone do zgłoszenia dokumenty dotyczące np. finansowania okażą się wątpliwe. Warto reagować na wezwania ponieważ negatywna ocena wiarygodności planów nie jest decyzją administracyjną, co oznacza, że zgłaszającemu nie przysługuje prawo do kwestionowania decyzji zespołu oceniającego. Wiarygodne plany inwestycyjne spowodują wyłączenie obszarów z interwencji publicznej.

Na www Cyfryzacji KPRM, można znaleźć przydatne dokumenty: Założenia konkursów finansowanych z KPO i FERC, Zasady konsultacji społecznych obszarów białych NGA oraz szczegółową Instrukcję zgłaszania planów inwestycyjnych.

Mając na uwadze dotychczasowe doświadczenia w zakresie wyznaczania obszarów finansowanych w ramach konkursów, chyba nikogo nie trzeba przekonywać, że rzetelne zgłoszenie planów pozwoli uniknąć budowy nakładek i kierowania środków publicznych tam, gdzie przedsiębiorcy z powodzeniem finansują budowę sieci ze środków własnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*