W KPO i FERC nie zwlekaj ze złożeniem wniosku
19 września – ważny termin na zgłoszenie planów inwestycyjnych
23 sierpnia, 2022
Media Forum 2022
24 sierpnia, 2022

Wczoraj odbyły się kolejne warsztaty dotyczące budowy infrastruktury telekomunikacyjnej w przyszłej perspektywie finansowej (KPO i FERC). Podczas spotkania omówione zostały postulaty i uwagi izb branżowych, zgłoszone po informacjach przekazanych przez CPPC w dniu 27 lipca 2022 r. ItB Legal wsparło KIKE w opracowaniu stanowiska w tym zakresie. Jedynie część postulatów zgłoszonych przez organizacje branżowe skłoniła CPPC do przemyśleń i reasumpcji własnego punktu widzenia.

Jak wynika z przekazanych informacji, ubiegając się o środki publiczne będzie trzeba złożyć wniosek o dofinansowanie z załącznikami w postaci uproszczonego studium wykonalności, formularza planowania zasięgów i sieci oraz SHP. Dwa podmioty z tej samej grupy kapitałowej będą mogły składać oferty, ale nie na te same obszary konkursowe. Istotny będzie termin złożenia wniosku – jeśli oferenci otrzymają taką samą liczbę punktów, o wygranej zadecyduje to, kto wcześniej zaaplikował. Nie należy zatem oczekiwać ze złożeniem wniosku do ostatniego dnia terminu.

W zakresie kryterium formalnym oceny projektów wskazano uprzednio, że wnioskodawca przedstawi albo potwierdzenie wykonania inwestycji o określonej wymaganej wartości, albo twarde zabezpieczenie umożliwiające dochodzenie całości kwoty dofinansowania. Aktualnie doprecyzowano, że w kwestii doświadczenia inwestycyjnego będzie można powołać się na inwestycje z okresu ostatnich 5 lat, ale z wyłączeniem projektów POPC, których realizacja nie została jeszcze zakończona. Potwierdzeniem posiadania odpowiedniego doświadczenia ma być oświadczenie oferenta. Twarde zabezpieczenie jest zaś rozumiane jako gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa.

W konkursie będą premiowane inwestycje własne. Zwrócono jednak uwagę, że to, co zostanie zgłoszone w ramach konsultacji społecznych, nie będzie traktowane jako dodatkowe inwestycje własne w ramach konkursów – co może mieć istotne znaczenie dla decyzji, co teraz podać w ramach konsultacji.

Potwierdzono, że nie każdy punkt adresowy zostanie „wyceniony” na tą samą kwotę. Kwota dofinansowania nie będzie uwzględniała kosztu realizacji przyłączy. Stawka ryczałtowa będzie ustalona dla danej kategorii punktów adresowych – punkty będą grupowane według planowanych kosztów podłączenia. O kwalifikacji punktu do konkretnej kategorii decyduje zaś kilka okoliczności. Uczestnicy warsztatów mieli możliwość zobaczenia, jak działa narzędzie, które prawdopodobnie zostanie użyte do wyznaczenia kwot (podlega to jeszcze dyskusji). Co ciekawe, stawka jednostkowa ma podlegać corocznej indeksacji, jeśli inflacja nadal będzie wykazywała tendencję ponadprzeciętnie wzrostową – pod warunkiem wykonania kamienia milowego. GUS ma opracować na ten cel specjalny wskaźnik.

To, co mocno akcentuje instytucja pośrednicząca, to napięty harmonogram obu konkursów i wynikająca z tego potrzeba rozważnego aplikowania. CPPC wprost wskazało, że nie będzie możliwości przedłużenia realizacji projektu poza 30 czerwca 2026 r. W szczególności dla terminów nie będą miały znaczenia ewentualne skutki działania COVID-19.

Kolejne uwagi i postulaty izby mają zgłosić do 2 września 2022 r. Dalsza dyskusja ma przede wszystkim dotyczyć ukształtowania katalogu obiektywnych przesłanek, które będą uprawniały beneficjenta do niewykonania wskaźnika – CPPC ma na dniach przedstawić dodatkowy materiał w tym temacie. To, na co wszyscy czekamy, to przedstawienie informacji o tym, jakie obowiązki będzie trzeba spełnić w zakresie zapewnienia dostępu hurtowego do sieci zrealizowanej z FERC i KPO – wymagania techniczne i hurtowe mają być konsultowane w przyszłości. Aktualnie izby mają przedstawić swoje sugestie w zakresie ukształtowania definicji operatora wyłącznie hurtowego.

Kamila Mizera – Płaczek – radca prawny 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*