Obniżenie stawki za dostęp do słupów Tauron Dystrybucja
Kolejny projekt decyzji Prezesa UKE w sprawie dostępu do słupów oświetleniowych
11 sierpnia, 2022
Dostęp do słupów Tauron Dystrybucja S.A.
19 sierpnia, 2022

Wydawać by się mogło, że decyzja Sądu Okręgowego w Warszawie, wstrzymująca rygor natychmiastowej wykonalności decyzji UKE o nowych warunkach dostępu do słupów, przekreśliła szanse tych operatorów telekomunikacyjnych, którzy zbyt późno (czyli po wyroku Sądu) złożyli w Tauron Dystrybucja (lub u innego OSD) wnioski o obniżenie stawki za dzierżawę słupów niskiego napięcia do kwoty 1,73 zł netto.

Tymczasem w UKE ukazał się projekt decyzji, w kolejnej prowadzonej przez nas sprawie, w której Prezes stanął po stronie operatora i obniżył opłaty do poziomu ze swej decyzji z lutego 2021 roku. Na wniosek operatora zmieniono również zasady naliczania opłat – jako iloczyn liczby kabli telekomunikacyjnych umieszczanych na słupie oraz stawki 1,73 zł netto za każdy słup.

Jest zatem jeszcze nadzieja dla „spóźnialskich” 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*