Konsultacje w sprawie projektu decyzji Prezesa UKE ws. legalizacji infrastruktury
Zarządcy dróg blokują inwestycje telekomunikacyjne
13 września, 2022
SIDUSIS staje się faktem – ISP czeka nowy obowiązek sprawozdawczy
11 października, 2022

W dniu 31 sierpnia 2022 roku Prezes UKE wszczął konsultacje społeczne w sprawie projektu decyzji dotyczącej legalizacji infrastruktury telekomunikacyjnej ISP znajdującej się na nieruchomościach i w budynkach jednej ze spółdzielni mieszkaniowych. Konsultacje te potrwają do 30 września 2022 roku.

Treść decyzji jest pozytywna dla ISP, ponieważ Prezes UKE – ze względu na to, że ISP uzyskał pisemną zgodę na realizację infrastruktury telekomunikacyjnej – zezwolił wnioskodawcy na korzystanie ze zrealizowanej instalacji telekomunikacyjnej oraz przyłączy, tj. infrastruktury światłowodowej.

Przy okazji tej sprawy przypominamy, że nie zawsze brak zawarcia umowy, będzie powodował konieczność demontażu infrastruktury – choć rekomendujemy zawsze zawieranie umów na dostęp do nieruchomości i budynków na piśmie, zdajemy sobie sprawę, że nie zawsze jest to możliwe. Nawet jednak w takiej sytuacji należy zadbać o należyte udokumentowanie faktu, że wybudowanie infrastruktury nastąpiło za wiedzą i zgodą właściciela nieruchomości i budynku, czy ich zarządcy. W sytuacjach kłopotliwych, będziemy jednak służyć pomocą i swoim doświadczeniem uzyskanym w podobnych sytuacjach.

Patrycja Cegiełka- radca prawny

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*