COVID, brak pracowników i inflacja nie uzasadnią niewykonania wskaźnika przy realizacji projektów w przyszłej perspektywie finansowej?
Media Forum 2022
24 sierpnia, 2022
Dostęp hurtowy w zakresie BSA czy LLU także na własnych inwestycjach
13 września, 2022

Regulaminy konkursów, w ramach których mają być przyznawane środki z FERC i KPO, mają określać sytuacje, w których beneficjent będzie mógł nie wykonać wskaźnika (zobowiązania pokryciowego na poziomie 100%). Sytuacje te zostały nazwane roboczo „barierami inwestycyjnymi”. Po warsztatach, które odbyły się w dniu 27 lipca 2022 r., CPPC zwróciło się do izb branżowych o przesłanie propozycji w zakresie tego, co mogłoby stanowić barierę inwestycyjną. Otrzymanych materiałów było na tyle sporo, że dopiero teraz CPPC udało się im bliżej przyjrzeć.

W czasie ostatniego spotkania CPPC wskazało na to, że operatorzy nie będą mogli powołać się na działanie siły wyższej w postaci COVID-19 w kontekście usprawiedliwienia problemów w realizacji projektów. Nie wydaje się to jednak przesądzone, bowiem aktualnie CPPC zwróciło się do organizacji zrzeszających przedsiębiorców telekomunikacyjnych o przesłanie propozycji definicji siły wyższej. Nie wiadomo jednak na tą chwilę, w jakim zakresie rozważane jest wprowadzenie klauzuli siły wyższej do dokumentacji konkursowej i czy epidemie będą się mieścić w tym przypadku w pojęciu siły wyższej.

Aktualnie jest już jednak jasne, że za barierę inwestycyjną nie będą uznawane: (1) przesłanki ekonomiczne; (2) brak materiałów; (3) brak zasobów technicznych czy też (4) brak zasobów kadrowych. CPPC stoi tu na stanowisku, że operator na etapie podejmowania decyzji o udziale w konkursie, będzie posiadał wystarczające rozeznanie co do tego, czy będzie w stanie wykonać projekt.

Kwestia katalogu barier inwestycyjnych pozostaje ciągle otwarta. Wśród propozycji, które zostały zgłoszone do CPPC, są te mniej lub bardziej trafne. Większość z nich stanowi efekt doświadczeń zebranych przez beneficjentów projektów POPC i choćby przez to powinna zostać poważnie rozważona. KIKE – przy naszym wsparciu – również rzeczowo wypowiedziała się w tym temacie.

Zaproponowane przez różne podmioty bariery inwestycyjne mieszczą się zasadniczo w kilku grupach, a różnią się jedynie sposobem ujęcia przesłanki. Tym samym, dotyczą one: (1) kosztów realizacji inwestycji czy ekonomicznej opłacalności wykonania projektu; (2) tytułów prawnych do nieruchomości i pasów drogowych; (3) działania siły wyższej; (4) braków materiałów, sprzętu lub kadry; (5) nieprawidłowości w oznaczaniu punktów adresowych; (6) posiadania dostępu do Internetu w danym punkcie adresowym; (7) braku zainteresowania dostępem do usług w danym punkcie adresowym; (8) problemów z pozyskaniem zezwolenia/zgody/decyzji organu administracji publicznej czy (9) trudności z dostępem do istniejącej infrastruktury, która ma zostać wykorzystana do realizacji projektu.

Za mniej więcej dwa tygodnie planowane są kolejne warsztaty, które zapewne dostarczą nowych, ciekawych informacji w zakresie opisywanego zagadnienia.

Kamila Mizera- Płaczek- radca prawny

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*