Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku!
22 grudnia, 2016
Pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich – nowe obowiązki informacyjne dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych
2 stycznia, 2017

Tworząc regulaminy promocji, coraz częściej słyszę pytanie o możliwość wprowadzenia postanowień, które regulowałyby przyznanie klientowi ulgi w zamian za wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celach marketingu usług (własnych bądź innych podmiotów). Utarło się, że jest to tzw. promocja za zgodę marketingową. Po wysłuchaniu krótkiego radiowego komunikatu, w którym przedstawiciel UOKiK wypowiadał się na temat prawidłowości takiej praktyki, postanowiłam napisać na ten temat kilka zdań.

Nie jest tajemnicą, że klienci niechętnie wyrażają dobrowolną zgodę na marketing. Obawy konsumentów skupiają się wokół możliwości utraty kontroli nad danymi oraz niechęcią wobec udostępnianych reklam (traktowanych jak spam). We wspomnianym przeze mnie komunikacie radiowym, zwrócono uwagę, że dostawcy usług nie wskazują, jakie podmioty będą uprawnione do wysyłania ofert oraz jak często i jakiego typu treści konsument otrzyma np. na podany adres e-mail. Wątpliwości wzbudził również sposób prezentowania ceny usługi telekomunikacyjnej (promocje prezentowane w reklamach uwzględniają już końcową cebargain-1457948_1280nę, po uwzględnieniu promocji i rabatów przewidzianych za udzielenie szeregu zgód).

Osobiście uważam, że dopuszczalna jest praktyka gdy abonent, w zamian za swoje świadczenie, polegające na wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, otrzymuje od swojego dostawcy usług rabat na usługi, tj. ulgę w rozumieniu art. 57 ust. 6 Prawa telekomunikacyjnego. Ale… ważne jest jak zostaną skonstruowane zapisy promocji oraz to, w jaki sposób operator przedstawi warunki cenowe świadczenia usług.

Oceniając dopuszczalność tego typu promocji, należy brać pod uwagę przede wszystkim okoliczność, czy sposób przedstawienia ceny nie wprowadza konsumentów w błąd. W przypadku tabel opłat zawartych w regulaminach promocji i cennikach usług, dostawca powinien przejrzyście określić wysokość abonamentu i warunki, po spełnieniu których, przyjmie on wskazaną obniżoną wartość.

Najczęściej przekaz marketingowy przedstawia kwoty z wliczonymi zniżkami za zgody marketingowe i e-fakturę, bez wskazania warunków uzyskania zniżki, co może zostać uznane za komunikat wprowadzający w błąd. Należy pamiętać, że tabela z wysokością abonamentu, skupiająca się głównie na atrakcyjności oferty, bez jednoczesnego przedstawienia informacji o konieczności wyrażenia zgód, może zostać zakwestionowana i uznana za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*