16 października, 2017

Zmiany przepisów dotyczących BIG. Konieczne uzupełnienie wzoru wezwania do zapłaty.

13 listopada 2017 r. wejdzie w życie nowelizacja przepisów ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych, dotyczących wpisywania dłużników do biur informacji gospodarczej. Na zmianach ma zyskać zarówno wierzyciel, jak i dłużnik. Jak to możliwe? Skróceniu ulegnie możliwy do zgłoszenia termin zaległości z 60 do 30 dni, ale jednocześnie dłużnik będzie mógł zgłosić sprzeciw wobec wpisania go do tego rejestru. Ustawodawca narzucił na wierzyciela obowiązek poinformowania dłużnika o planowanym wpisaniu go do rejestru oraz o prawie do złożenia sprzeciwu wobec zamiaru przekazania informacji do biura informacji gospodarczej. Jeżeli ten obowiązek nie […]
1 marca, 2016

„Jakbym chciał bez frytek, to bym powiedział” – czyli słów kilka o zmianach kanałów TV

Nie bez przypadku w tytule posłużyłem się pewnym cytatem (zgadujcie z jakiego filmu:-)), który w kontekście poniższego materiału dobrze pokazuje jakie są granice dopuszczalnej, jednostronnej modyfikacji umowy/oferty przez dostawcę usług telekomunikacyjnych. Dla tych z Was, którzy świadczą usługi telewizji IPTV (lub z wykorzystaniem innej technologii) interesująca bowiem może być jedna z ostatnich decyzji, jaką wydał Prezes UOKiK. Decyzją nr DDK 30/2015 (sygn. akt: DDK-61-2/14/AH/AK/KA) z 30 grudnia 2015 r. Prezes UOKiK nałożył na Multimedia Polska S.A. karę finansową za praktykę polegającą na dowolności w zakresie dokonywania zmian kanałów telewizyjnych […]
27 kwietnia, 2015

Nie chcę niezamówionej usługi!!!

W tytule dzisiejszego wpisu jest dużo złości. Dlaczego? Ponieważ w ciągu ostatnich dwóch miesięcy miałam okazję dwukrotnie składać reklamację z powodu aktywacji niezamówionej usługi dodatkowej. Ze zdziwieniem przyjęłam o 10 i 8 zł wyższe faktury za odpowiednio- telefon oraz pakiet TV+ Internet. Przemiły konsultant wyjaśnił, że usługę “super, wspaniałego internetu na urządzenia mobilne w moim domu” na 100% aktywowały moje dzieci. Ale ja nie mam dzieci… Ten argument przekonał konsultanta (w dalszym ciągu przemiłego), że musiała zajść pomyłka (“Bo wie Pani… czasem się nam tak dzieje z systemem, że […]
21 kwietnia, 2015

O relacji pomiędzy ustawą o prawach konsumenta a prawem telekomunikacyjnym słów kilka

Na naszym blogu już kilkakrotnie poruszaliśmy kwestie związane z nową ustawą o prawach konsumenta (UPK). Tym razem chcielibyśmy się bliżej przyjrzeć relacjom, jakie zachodzą pomiędzy ww. aktem prawnym a ustawą prawo telekomunikacyjne (PT). Do opublikowania wpisu zainspirował nas komentarz jednego z naszych Czytelników, w którym padło pytanie, który akt prawny jest ważniejszy i jak wobec brzmienia art. 56 ust. 6 PT, art. 27 i 22 UPK należy zmieniać warunki umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Tematykę poruszaliśmy już z resztą we wpisie o dobrej sztuce legislacji. Ustawodawca poprzez wprowadzenie UPK […]
3 lutego, 2015

Media wieszczą zmierzch telemarketingu- co to oznacza dla ISP?

Nowa ustawa o prawach konsumenta wprowadziła zmiany w prawie telekomunikacyjnym. Zmianie uległ przepis art. 172, który reguluje zasady prowadzenia przez przedsiębiorców, w tym ISP, promocji swoich usług w formie marketingu bezpośredniego z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych. Odtrąbiono tytułowy zmierzch telemarketingu i grupowe zwolnienia w call center…. Obecnie, bez uprzedniej zgody konsumenta, przedsiębiorca nie może zadzwonić do swoich abonentów w celu przedstawienia nowej oferty lub w celu przedłużenia umowy na nowych warunkach. Przedsiębiorca, bez zgody konsumenta, nie może zainicjować kontaktu w formie korespondencji e-mail. Wiedzieć bowiem należy, że telekomunikacyjne urządzenie końcowe […]
5 listopada, 2014

Z cyklu wpisów o nowej ustawie o prawach konsumenta – odstąpienie od umowy a obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy

Spory odsetek umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych stanowią umowy zawierane na odległość bądź poza lokalem przedsiębiorstwa. Wówczas konsument ma prawo odstąpić od umowy. Większość z Was już pewnie słyszała, że z dniem wejścia w życie nowej ustawy o prawach konsumenta wydłużony zostanie termin przewidziany na odstąpienie od umowy przez konsumenta z dotychczasowych 10 do 14 dni. Jednak zmian dotyczących sposobu realizacji prawa do odstąpienia od umowy w nowej ustawie jest znacznie więcej (i to na korzyść przedsiębiorcy:)). Na podstawie obowiązującej jeszcze ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności […]
28 października, 2014

Z cyklu wpisów o nowej ustawie o prawach konsumenta – spełnienie świadczenia niezamówionego na rzecz konsumenta.

Co to jest świadczenie niezamówione? W dobie wzmożonej konkurencji i walki o klienta, niektórzy z przedsiębiorców stosują nieuczciwą praktykę handlową, polegającą na wysyłaniu konsumentom z własnej inicjatywy różnego rodzaju towarów lub rozpoczynaniu świadczenia niezamówionych usług. Wraz z towarem (przed lub po wykonaniu usługi) konsument otrzymuje fakturę lub rachunek, który ma wywołać u niego przeświadczenie o obowiązku zapłaty. W opisywanej sytuacji, konsument nie inicjuje kontaktu z przedsiębiorcą, a jedynie wykorzystuje się jego błędne wewnętrzne przekonanie o obowiązku zapłaty za dostarczony mu towar lub usługę. Ze świadczeniem niezamówionym będziemy mieli do […]
30 lipca, 2014

Czy SOKiK odrzuci pozew o uznanie klauzuli wzorca za niedozwoloną?

Niewielu przedsiębiorców zdaje sobie sprawę z rozbieżności orzeczniczej sądów w sprawach klauzul niedozwolonych. Sąd Najwyższy wydał w dniu 19 marca 2014 r. ciekawe postanowienie (sygn. akt: I CSK 20/14), w którym przedstawił dwa odmienne poglądy na wytaczanie powództwa w sprawie uznania postanowienia za niedozwolone oraz wpływu wpisania postanowienia do rejestru klauzul niedozwolonych. Zgodnie z k.p.c. – art. 479(43)- wyrok, na mocy którego określone postanowienie zostało wpisane do rejestru klauzul niedozwolonych jest skuteczny wobec osób trzecich (rozszerzona skuteczność). Na gruncie praktyki sądów wykształciły się dwa sposoby interpretowania konsekwencji, jakie niesie […]
30 czerwca, 2014

Rzecz o nowych prawach konsumenta

24 czerwca 2014 roku opublikowana została długo oczekiwana i wywołująca sporo kontrowersji nowa ustawa o prawach konsumenta, która wejdzie w życie 25 grudnia 2014 r. Ustawa dotyczyć będzie obrotu, którego stroną umów zawieranych przez przedsiębiorców są konsumenci, w tym oczywiście klienci przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Zmiany odnosić się będą m.in. do zasad i trybu zawierania z konsumentem umowy na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa oraz zasad i trybu wykonywania przysługującego konsumentowi prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa. Na początku zachęcamy do lektury ogólnych informacji dotyczących nowej […]