Z cyklu wpisów o nowej ustawie o prawach konsumenta – odstąpienie od umowy a obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy
Z cyklu wpisów o nowej ustawie o prawach konsumenta – spełnienie świadczenia niezamówionego na rzecz konsumenta.
28 października, 2014
XV Konferencjia KIKE- zapraszmy na wykład i szkolenie!
14 listopada, 2014

Spory odsetek umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych stanowią umowy zawierane na odległość bądź poza lokalem przedsiębiorstwa. Wówczas konsument ma prawo odstąpić od umowy. Większość z Was już pewnie słyszała, że z dniem wejścia w życie nowej ustawy o prawach konsumenta wydłużony zostanie termin przewidziany na odstąpienie od umowy przez konsumenta z dotychczasowych 10 do 14 dni. Jednak zmian dotyczących sposobu realizacji prawa do odstąpienia od umowy w nowej ustawie jest znacznie więcej (i to na korzyść przedsiębiorcy:)).

Na podstawie obowiązującej jeszcze ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, wykonanie prawa odstąpienia nie może rodzić dla konsumenta żadnych zobowiązań (umowa jest uważana za niezwartą, a to co strony świadczyły podlega zwróceniu). W praktyce, największe wątpliwości i sprzeciw przedsiębiorców telekomunikacyjnych budził brak możliwości domagania się zwrotu kosztów instalacji (przyłączenia do sieci) oraz opłat aktywacyjnych.

Nowa ustawa o prawach konsumenta daje przedsiębiorcy możliwość odzyskania kosztów instalacji oraz aktywacji w przypadku odstąpienia przez konsumenta od umowy, ale pod jednym warunkiem.

Jeżeli konsument po zawarciu umowy zgłosi wyraźne żądanie rozpoczęcia świadczenia usługi przed upływem 14 dni, ale od umowy odstąpi, będzie miał obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy (np. opłatą za wykonaną usługę instalacyjną oraz proporcjonalną część abonamentu za okres do dnia odstąpienia). Naszym zdaniem, jeżeli opłaty za usługi instalacyjne czy aktywacyjne są opłatami promocyjnymi (np. 1 zł), przedsiębiorca nie ma podstaw by domagać się zwrotu tych opłat w standardowej (niepromocyjnej) wysokości.

Ważne: warunkiem dla możliwości domagania się zwrotu opłat za świadczenia spełnione jest wyraźne żądanie abonenta by rozpoczęcie świadczenia usług telekomunikacyjne nastąpiło przed upływem 14- dniowego terminu na odstąpienie od umowy

Informacje o prawie odstąpienia od umowy

Zgodnie z brzmieniem nowej ustawy o prawach konsumenta, należy w jasny i zrozumiały sposób poinformować konsumenta o przysługującym mu prawie odstąpienia od umowy wraz z przedstawieniem skutków tej czynności oraz wręczyć mu wzór formularza odstąpienia od umowy. Te dwa dokumenty muszą być zawsze dołączone do umowy oraz przekazane konsumentowi, jeżeli umowa jest zawierana na odległość bądź poza lokalem przedsiębiorstwa.

W tym miejscu możesz pobrać wzór oświadczenia o prawie do odstąpienia- info_prawo_odstąpienia_wzór_oświadczenia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*