Zmiany przepisów dotyczących BIG. Konieczne uzupełnienie wzoru wezwania do zapłaty.
Zastanawiacie się, co Was czeka na MM?*
5 października, 2017
O amortyzacji sieci telekomunikacyjnej na MiŚOT MEETING – dziękujemy za Wasz udział!
27 października, 2017

13 listopada 2017 r. wejdzie w życie nowelizacja przepisów ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych, dotyczących wpisywania dłużników do biur informacji gospodarczej. Na zmianach ma zyskać zarówno wierzyciel, jak i dłużnik. Jak to możliwe? Skróceniu ulegnie możliwy do zgłoszenia termin zaległości z 60 do 30 dni, ale jednocześnie dłużnik będzie mógł zgłosić sprzeciw wobec wpisania go do tego rejestru.


Ustawodawca narzucił na wierzyciela obowiązek poinformowania dłużnika o planowanym wpisaniu go do rejestru oraz o prawie do złożenia sprzeciwu wobec zamiaru przekazania informacji do biura informacji gospodarczej. Jeżeli ten obowiązek nie zostanie spełniony w wezwaniu do zapłaty, to biuro informacji gospodarczej odmówi dokonania wpisu. Wówczas trzeba będzie wysłać kolejne wezwanie i dopiero wtedy ponownie zgłosić dłużnika do BIG.

W wezwaniu do zapłaty koniecznie trzeba więc wprowadzić dodatkowy akapit, w którym spełnione zostaną opisane powyżej wymogi. Może on przybrać następującą treść:

W razie niedokonania zapłaty w wyznaczonym terminie, informacja o zadłużeniu zostanie przekazana do XXXXX Biura Informacji Gospodarczej. Informujemy, że ma Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec zamiaru przekazania informacji do biura informacji gospodarczej (zgodnie z art. 15a ust. 2 ustawy z dnia 14 lutego 2003 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych).

Zmiana nie wpływa na możliwość dochodzenia roszczeń przed sądem. Jeśli nie wpisujesz zalegających z płatnościami abonentów do BIG, to nie ma potrzeby modyfikowania wezwania. Czasem jednak obawa przed wpisaniem do BIG może okazać się bodźcem do uregulowania płatności stąd polecamy uzupełnienie kierowanych wezwań o niezbędne informacje.

Autorem tekstu jest Łukasz Jabłoński, aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. W Kancelarii itB Legal zajmuje się głównie obsługą prawną przedsiębiorców telekomunikacyjnych, w tym tworzeniem umów handlowych i wzorców umownych, problematyką uzyskiwania dostępu do nieruchomości oraz zagadnieniami związanymi z realizacją projektów wykorzystujących fundusze z UE.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*