Kwiecień 15, 2016

Budowa przyłączy telekomunikacyjnych

Jakiś czas temu pisaliśmy o budowie telekomunikacyjnej linii kablowej. Tym razem postanowiliśmy napisać parę słów o budowie przyłączy telekomunikacyjnych. Przepis art. 29a Prawa budowlanego (PB), który umożliwia budowę przyłączy bez zgłoszenia, wprowadzony został do tej ustawy ponad dekadę temu (w 2005 r.), jednak ciągle pojawiają się problemy z jego interpretacją i praktycznym stosowaniem. W artykule wyjaśniam, czym jest przyłącze telekomunikacyjne oraz w jakim trybie można dokonać jego budowy, a także jakie będą konsekwencje dokonanego wyboru. Dwa tryby prowadzenia budowy Co do zasady, roboty budowlane można rozpocząć dopiero po uzyskaniu ostatecznej […]
Styczeń 25, 2016

Stanowisko KIKE na temat nowelizacji Megaustawy

Wszystkich zainteresowanych nowelizacją Megaustawy zachęcamy do lektury stanowiska KIKE, którego jesteśmy współautorami (przeczytasz tutaj). Ustawa nowelizująca, zmieni między innymi: Zasady dostępu do infrastruktury technicznej podmiotów wykonujących zadania z zakresu użyteczności publicznej (np. dostęp do podbudowy słupowej zakładów energetycznych), Zasady dostępu do nieruchomości (art. 30 Megaustawy). Zasady koordynacji robót budowlanych dotyczących sieci telekomunikacyjnych (nowość w Megaustawie) Zasady przebiegu narad koordynacyjnych (dawne ZUDy) Katalog robót budowlanych wymagających zgłoszenia (Prawo budowlane) Zasady udostępniania kanałów technicznych (Ustawa o drogach publicznych) Wraz z KIKE postulujemy o uwzględnienie w planowanej nowelizacji, kolejnych zmian rozwiązujących kilka […]
Wrzesień 8, 2015

Opłata za rzut poziomy urządzenia

Wyrokiem z 10 czerwca 2015 r. Naczelny Sąd Administracyjny zakończył sprawę, której sedno stanowiło rozstrzygnięcie jak należy rozumieć rzut poziomy urządzenia zajmującego pas drogowy. Sprawa dla branży telekomunikacyjnej jest istotna, ponieważ wpływa na zasady obliczania i wysokość opłaty za zajęcie pasa drogowego. Stan faktyczny sprawy dotyczył 12 rur HDPE pełniących funkcję rurociągów kablowych. Zdaniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego, rurociągi wybudowane przez spółkę nie mogły zostać uznane za jedno urządzenie w postaci kanalizacji kablowej wielotorowej (co przesądzałoby w stanie faktycznym sprawy o zajęciu pasa drogowego zgodnie z wcześniej udzielonym zezwoleniem). Zdaniem […]
Lipiec 14, 2015

Opłata adiacencka – samorządy łakome na kolejny kawałek tortu?

Część projektów realizowanych w ramach działania 8.4 PO IG Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili” jest już zakończona lub wchodzi w ostatnią fazę realizacji i pozyskiwania klientów. Przy większości projektów władze gmin były i są przychylne takim inwestycjom doceniając, że dzięki nim mieszkańcy oraz lokalni przedsiębiorcy będą mogli korzystać z nowoczesnych technologii. Niestety zdarza mi się słyszeć o próbach podreperowania gminnych budżetów przy tego typu inwestycjach. Przede wszystkim, gminy ochoczo korzystają z możliwości ustalania wysokości i pobierania opłat za zajęcie pasa drogowego, jednak ostatnio usłyszałam o nowym (wątpliwym) pomyśle. […]
Czerwiec 30, 2015

Budowa telekomunikacyjnej linii kablowej bez zgłoszenia

W dniu 28 czerwca 2015 r. weszła w życie ustawa nowelizująca Prawo budowlane, czego wynikiem jest znaczne uproszczenie procedury budowy niektórych obiektów budowlanych. Często tam, gdzie dotychczas przez rozpoczęciem prac konieczne było uzyskanie pozwolenia na budowę, teraz wystarczy jedynie zgłoszenie, a tam gdzie niezbędne było dokonanie zgłoszenia, aktualnie ustawodawca w ogóle zrezygnował z potrzeby informowania właściwego organu o planowanych pracach. Przede wszystkim, o czym szeroko informują branżowe media, zmiany dotyczą uproszczenia procedury budowy i przebudowy domu jednorodzinnego. W wyniku zmian budowa takiego domu, o ile jego obszar oddziaływania mieści się […]
Luty 13, 2015

Podatkowy alert! Samorządy a podatek od infrastruktury telekomunikacyjnej

Nie wiem na ile to medialny szum i wywieranie presji na operatorach telekomunikacyjnych,  a na ile “polowanie na czarownice“, czyli rzeczywiste i zamierzone próby skomasowanych działań podejmowanych przez samorządy, nakierowanych na egzekucję daniny w postaci podatku od infrastruktury telekomunikacyjnej (a precyzyjniej podatek od nieruchomości od infrastruktury telekomunikacyjnej). Tak czy inaczej, choćby dla przypomnienia, że podatek taki istnieje i płacić go trzeba (kwestia każdorazowo do ustalenia tylko w jakiej wysokości i od kiedy) warto zapoznać się z materiałem, jaki ukazał się w Dzienniku Gazeta Prawna pt. Gminy idą na wojnę  […]
Wrzesień 16, 2014

Nasz artykuł o umowie o roboty budowlane dotyczącej sieci telekomunikacyjnej w magazynie Twój Internet Professional

W najnowszym magazynie Twój Internet Professional znajdziecie nasz artukuł o Wybranych aspektach umowy o roboty budowlane dotyczącej sieci telekomunikacyjnej. Z artykułu dowiecie się między innymi: – o funkcjonujących modelach umów dotyczących budowy sieci telekomunikacyjnej oraz wadach i zaletach każdego z nich, – o tym w jaki sposób określić wynagrodzenie za wykonanie umowy, – o zasadach pozyskiwania tytułów prawnych do nieruchomości na cele budowlane, – o problemach z podwykonawcami oraz prawach autorskich do dokumentacji projektowej. Magazyn Twój Internet Professional z naszym materiałem znajdziesz tutaj. Zapraszamy do lektury!
Wrzesień 1, 2014

Nasz artykuł o zmianach w geodezji na Telko.in

1 września na Telko.in został opublikowany nasz artykuł o zmianach w geodezji oraz nowych zasadach uzgadniania przebiegu projektowanych sieci uzbrojenia ternenu. Materiał przeczytasz tutaj. Zapraszamy do lektury !
Sierpień 14, 2014

ZUDy zastąpione naradami koordynacyjnymi

Wielu z Was konieczność uzgodnienia przebiegu projektowanej sieci z Zespołem Uzgadniania Dokumentacji Projektowej uznawało za barierę inwestycyjną. Dotychczas obowiązujące przepisy powodowały wydłużenie procesu inwestycyjnego, a w niejednym starostwie ZUD kojarzył się z blokadą inwestycji i korupcją. W kuluarach przedsiębiorcy telekomunikacyjni wspominali o przypadkach, gdzie jedynie gratyfikacja finansowa lub wybór jedynego słusznego projektanta mogły otworzyć drzwi do tzw. uzgodnienia. 12 lipca 2014 r. weszły w życie przepisy zmieniające Ustawę Prawo geodezyjne i kartograficzne, a ustawa zmieniająca objęła przede wszystkim przepisy regulujące podstawę prawną działania ZUDów. Uchylone zostało również rozporządzenie, które […]