Uszkodzenie sieci światłowodowej przy robotach ziemnych – możliwości dochodzenia odszkodowania od sprawcy
Opłaty za dostęp do nieruchomości w celu zapewnienia telekomunikacji
11 października, 2016
XIX Konferencja KIKE – relacja i podziękowania
5 grudnia, 2016

Ostatnimi czasy mamy sporo zapytań o możliwość dochodzenia odszkodowania od sprawców uszkodzeń sieci światłowodowych, powstałych przy wykonywaniu różnego rodzaju prac ziemnych.siec-swiatlowodow

Dla przykładu podam sprawę przerwania (a właściwie wyrwania) światłowodu przy remoncie nawierzchni parkingu, wyrwania kabla łyżką koparki przy budowie linii kanalizacyjnej, przerwania kabla przy remoncie nawierzchni drogi.

O uszkodzeniu sieci pisaliśmy najczęściej w kontekście zgłoszenia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa z 254 a KK. Dziś w kilku słowach postaram się udzielić praktycznych wskazówek, które ułatwią dochodzenie roszczeń odszkodowawczych od sprawcy:

  1. Po pierwsze: zadbaj o to by Twoja sieć została zinwentaryzowana powykonawczo, a jej rzeczywisty przebieg znalazł odzwierciedlenie na mapach geodezyjnych. Zadbaj by w trakcie budowy Twojej sieci użyto taśmy ostrzegawczej oraz by światłowód został zakopany na właściwej głębokości.
  2. Po drugie: wykonaj kompletną dokumentację z miejsca zdarzenia. Zrób dokumentację fotograficzną uszkodzenia, sporządź protokół, z którego będą wynikać dane sprawcy oraz dane pracodawcy lub zleceniodawcy sprawcy, sporządź notatki służbowe z miejsca zdarzenia. Jeżeli to możliwe – zweryfikuj czy sprawca, który prowadził prace ziemne w zbliżeniu Twojej sieci, prowadził je w oparciu o aktualne mapy oraz czy dopełnił obowiązków o charakterze administracyjno-prawnym (np. czy dokumentacja projektowa inwestycji sprawcy była przedmiotem narady koordynacyjnej- dawny ZUD, czy posiadał pozwolenie na budowę lub dokonał zgłoszenia),
  3. Po trzecie: dokumentuj koszty naprawy uszkodzenia fakturami (koszty kabla, spawania światłowodu, odszkodowania wypłacone Twoim klientom z powodu przerwy w świadczeniu usług, itp.). W przypadku ewentualnego procesu sądowego w sprawie odszkodowania, wykonany przez Ciebie kosztorys może okazać się niewystarczający dla udowodnienia wysokości szkody (konieczność powołania biegłego na okoliczność określenia wysokości  szkody niepotrzebnie zwiększy koszty procesu),
  4. Po czwarte: wezwij odpowiedzialnego za uszkodzenie do zapłaty,
  5. Po piąte: postaraj się zaangażować ubezpieczyciela sprawcy szkody. Nie poddawaj się jeżeli ubezpieczyciel odmawia zapłaty odszkodowania w ogóle (np. kwestionując winę sprawcy) lub w pełnej wysokości (pamiętaj, że ubezpieczyciele często zaniżają wypłacane odszkodowania licząc, że poszkodowany nie zdecyduje się na proces sądowy). Jeżeli ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie, które Twoim zdaniem nie pokrywa w pełni szkody- pamiętaj, że możesz dochodzić odszkodowania uzupełniającego od sprawcy,
  6. Po szóste: odważ się dochodzić swoich uprawnień w sądzie.

W razie problemów lub pytań – skontaktuj się z nami. Nasze doświadczenie w tego typu sprawach może Ci pomóc w uzyskaniu satysfakcjonującego odszkodowania.

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*