Okablowani.pl patronem medialnym XIX Konferencji KIKE
5 października, 2016
Opłaty za dostęp do nieruchomości w celu zapewnienia telekomunikacji
11 października, 2016

Jak już pisaliśmy w artykułach: ZUDy zastąpione naradami koordynacyjnymi i Idzie nowe- czyli ZUDów dalej nie ma:), narady koordynacyjne mają wyłącznie charakter opiniodawczy i wszelkie podjęte na nich ustalenia nie są wiążące dla projektanta i inwestora.

Dlatego małym zaskoczeniem są dla nas wyjaśnienia w zakładce FAQ na stronie internetowej Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii dotyczące powyższej kwestii. Na pytanie: „Czy protokół z narady koordynacyjnej powinien zawierać informację o tym, czy uzgodnienie zostało dokonane jako pozytywne/negatywne?” udzielono następującej odpowiedzi: (…) Nie ma przeszkód, aby protokół narady zawierał informację o uzgodnieniu pozytywnym/negatywnym, jeżeli wszyscy uczestnicy narady są jednomyślni w sprawie usytuowania sieci uzbrojenia terenu. W przypadku gdy stanowiska uczestników narady są rozbieżne protokół powinien zawierać poszczególne stanowiska.

No właśnie… nie ma przeszkód, ale nie ma też konieczności by cokolwiek uzgadniać w sposób władczy i wiążący.

Powyższe wprowadza jednak zupełnie niepotrzebne zamieszanie. Skoro ustawodawca wyraźnie wskazuje na to, że na naradzie koordynacyjnej koordynuje się przebieg nowej infrastruktury, to niezrozumiałym jest, dlaczego urząd wciąż posługuje się stwierdzeniami, że można projekt uzgodnić pozytywnie lub negatywnie, skoro uczestnicy narady  nie mają takich uprawnień! Uczestnicy narady mają przedstawić swoje stanowiska, które powinny zostać wpisane do protokołu. Nic więcej. Nawet gdyby wszyscy uczestnicy negatywnie odnieśli się do treści projektu, to nie można do protokołu wpisywać informacji o uzgodnieniu negatywnym, a jedynie poszczególne ich stanowiska.

UGiK częściowo rehabilituje się w ostatnim zdaniu, w którym stwierdza, że: protokół narady koordynacyjnej dla organu administracji architektoniczno – budowlanej spełnia rolę opinii w sprawie usytuowania projektowanych sieci.

Nawet jeśli na protokole pojawiłaby się informacja: „uzgodniono negatywnie” lub podobna, obowiązek przedłożenia projektu na naradzie należy uznać za spełniony, a taka informacja nie wywołuje jakichkolwiek skutków uniemożliwiających realizację projektu (to przede wszystkim projektant ma odpowiadać za poprawność wykonanej dokumentacji). Co więcej, gdyby przewodniczący narady odmówił dokonania adnotacji dotyczącej narady na projekcie, to zgodnie z art. 28c ust. 3 projektant może umieścić ją samodzielnie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*