4 marca, 2016

Kolejne stanowisko KIKE w sprawie nowelizacji Megausatwy

Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej zgłosiła kolejne stanowisko w sprawie nowelizacji Megaustawy oraz niektórych innych ustaw. Tym razem, przedmiotem opinii Izby, której jesteśmy współautorami, była wersja projektu przyjęta przez Radę Ministrów. Rzeczowa argumentacja, oparta na doświadczeniach z szeregu postępowań, dała efekt w postaci sukcesu jakim na obecnym etapie jest uwzględnienie przez Ministerstwo Cyfryzacji większości uwag KIKE, zgłoszonych w stanowisku w ramach postępowania konsultacyjnego. Za zasadne uznano między innymi: rezygnację z określana wysokości opłat za dostęp do infrastruktury technicznej w odniesieniu do kosztów ponoszonych na budowę tej infrastruktury, umożliwienie wydania przez […]
14 sierpnia, 2015

Nowelizacja Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

Kilka dni temu Sejm niemal jednogłośnie uchwalił ustawę nowelizującą ustawę o konkurencji i konsumentów. Zmiany mają na celu przede wszystkim dalsze wzmocnienie ochrony konsumentów oraz zwiększenie kompetencji Prezesa UOKiK. Poniżej przedstawiam skrótowo kilka z nich, choć ze względu na ich szeroki zakres, przez najbliższe pół roku postaramy się systematycznie przedstawiać poszczególne nowości. Zakaz proponowania usług finansowych nieodpowiadających potrzebom konsumenta Po pierwsze, na liście praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów znajdzie się kolejne zachowanie przedsiębiorcy, które polega na proponowaniu konsumentom nabycia usług finansowych, które nie odpowiadają potrzebom tych konsumentów ustalonym z uwzględnieniem dostępnych […]
29 lipca, 2015

Uwagi KIKE w sprawie nowelizacji Megaustawy

W Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji trwają prace nad przygotowaniem ustawy nowelizującej ustawę o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, a przy tym także innych ustaw, m.in. prawa telekomunikacyjnego, prawa budowlanego, ustawy o drogach publicznych, prawa geodezyjnego i kartograficznego. Zmiany związane są przede wszystkim z koniecznością implementacji do polskiego porządku prawnego Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/61/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie środków mających na celu zmniejszenie kosztów realizacji szybkich sieci łączności elektronicznej. W ramach możliwości opiniowania projektu, Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej przedstawiła swoje uwagi do projektu. W stanowisku, którego jesteśmy współautorami, zwrócono uwagę na […]