17 marca, 2023

Dostęp do nieruchomości Lasów Państwowych w praktyce – czy jest możliwa zmiana umowy zawartej z nadleśnictwem?

Jak już kiedyś pisaliśmy na naszym blogu (wpis jest dostępny tutaj), od kilku już lat obowiązują nowe regulacje ustawy o lasach, których celem była poprawa sytuacji ISP wykorzystujących nieruchomości leśne w celu umieszczenia tam infrastruktury telekomunikacyjnej. Upływ ponad dwóch lat od wejścia w życie znowelizowanych przepisów omawianej ustawy oraz nasze doświadczenia nabyte przez ten okres – związane ze współpracą z nadleśnictwami – stanowią dobry moment na podsumowanie. Najważniejsze zmiany Z punktu widzenia przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, najważniejszą zmianą było uregulowanie kwestii związanej z wynagrodzeniem za korzystanie z nieruchomości. Kwestia odpłatności na rzecz […]