15 marca, 2016

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120- kilka słów o środkach dostępu do otwartego Internetu oraz zmianie wzorców umownych

Końcem zeszłego roku uchwalono i opublikowano Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120 ustanawiające środki dotyczące dostępu do otwartego Internetu oraz zmieniające dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników, a także rozporządzenie (UE) nr 531/2012 w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii (dalej Rozporządzenie). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 kwietnia 2016 r. i od tego dnia obowiązuje na terenie wszystkich państw UE bezpośrednio, co oznacza, że nie wymaga jakichkolwiek dodatkowych działań ze strony władz krajowych. […]
9 października, 2014

Dobry regulamin promocji – czyli jaki?

Ostatnio miałam okazję przygotować kilka regulaminów i cenników promocyjnych. Wydaje się, że ukształtowanie spójnych zasad promocji jest banalnie proste – wystarczy obniżyć ceny standardowe. Schody zaczynają się jednak wtedy, gdy zasady promocji dotyczą pakietów, a w ramach samych pakietów przedsiębiorca różnicuje okresy promocji i wysokość ulg dla różnych usług. Problematyczne okazuje się również takie ukształtowanie warunków promocyjnych by cały system stosowanych cen (tych standardowych i promocyjnych) tworzył logiczną całość, a ulgi nie były dziełem przypadku. Od czego zacząć? Najlepiej od początku- czyli od cen standardowych. Ceny standardowe dla wszystkich […]
30 lipca, 2014

Czy SOKiK odrzuci pozew o uznanie klauzuli wzorca za niedozwoloną?

Niewielu przedsiębiorców zdaje sobie sprawę z rozbieżności orzeczniczej sądów w sprawach klauzul niedozwolonych. Sąd Najwyższy wydał w dniu 19 marca 2014 r. ciekawe postanowienie (sygn. akt: I CSK 20/14), w którym przedstawił dwa odmienne poglądy na wytaczanie powództwa w sprawie uznania postanowienia za niedozwolone oraz wpływu wpisania postanowienia do rejestru klauzul niedozwolonych. Zgodnie z k.p.c. – art. 479(43)- wyrok, na mocy którego określone postanowienie zostało wpisane do rejestru klauzul niedozwolonych jest skuteczny wobec osób trzecich (rozszerzona skuteczność). Na gruncie praktyki sądów wykształciły się dwa sposoby interpretowania konsekwencji, jakie niesie […]