11 lutego, 2015

Spółki zombie w podwójnym ogniu! Czyli o usuwaniu z KRS podmiotów nieaktywnych.

Zmian w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym i okolicznych aktach prawnych ciąg dalszy. Łukasz Bazański we wpisie dotyczącym nowego sposobu ujawniania PKD w KRS ogłosił kres działalności w zakresie podboju kosmosu. Teraz wypada chyba ogłosić kres nieefektywnych postępowań przymuszających i spółek zombie, przynajmniej zgodnie z oczekiwaniami ustawodawcy. Postępowanie przymuszające Do tej pory, postępowaniami przymuszającymi nieformalnie nazywane były działania sądu rejestrowego, polegające na wezwaniu obowiązanych do złożenia dokumentów lub wniosku o wpis do Rejestru w przypadku, gdy złożenie ich jest obowiązkowe, a nie uczyniono tego pomimo upływu terminu. W takiej […]