28 października, 2014

Z cyklu wpisów o nowej ustawie o prawach konsumenta – spełnienie świadczenia niezamówionego na rzecz konsumenta.

Co to jest świadczenie niezamówione? W dobie wzmożonej konkurencji i walki o klienta, niektórzy z przedsiębiorców stosują nieuczciwą praktykę handlową, polegającą na wysyłaniu konsumentom z własnej inicjatywy różnego rodzaju towarów lub rozpoczynaniu świadczenia niezamówionych usług. Wraz z towarem (przed lub po wykonaniu usługi) konsument otrzymuje fakturę lub rachunek, który ma wywołać u niego przeświadczenie o obowiązku zapłaty. W opisywanej sytuacji, konsument nie inicjuje kontaktu z przedsiębiorcą, a jedynie wykorzystuje się jego błędne wewnętrzne przekonanie o obowiązku zapłaty za dostarczony mu towar lub usługę. Ze świadczeniem niezamówionym będziemy mieli do […]