20 maja, 2016

Kolejne stanowisko KIKE w sprawie składki audiowizualnej

Dyskusja w sprawie modelu poboru składki audiowizualnej trwa. Dołączył do niej Podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Pan Krzysztof Czabański, który w swoim piśmie do przewodniczącej sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu, skomentował zastrzeżenia KIKE do ustawy o składce audiowizualnej. W odpowiedzi, KIKE wystosowała kolejne stanowisko, którego jesteśmy współautorami, podtrzymujące zgłoszone wcześniej postulaty do projektu ustawy o składce audiowizualnej. Stanowisko KIKE dostępne tutaj.
29 kwietnia, 2016

Składka audiowizualna od każdego punktu poboru ISP- stanowisko KIKE

Zachęcamy do lektury stanowiska KIKE, dotyczącego projektu Ustawy o składce audiowizualnej, którego jesteśmy współautorami. Stanowisko przeczytasz tutaj. Ustawa o składce audiowizualnej stanowi część pakietu ustaw mających w sposób kompleksowy regulować zasady finansowania i funkcjonowania mediów narodowych. Składka audiowizualna ma zastąpić dotychczasowy abonament radiowo-telewizyjny, którego obowiązek zapłaty był uzależniony od faktu posiadania odbiorników radiowych bądź telewizyjnych. Nowa danina, mająca na celu finansowanie mediów narodowych, ma mieć charakter powszechny, tzn. obowiązek jej zapłaty ma być uzależniony od posiadania statusu odbiorcy końcowego energii elektrycznej. Obowiązek zapłaty składki w wysokości 15 zł będzie […]