Składka audiowizualna od każdego punktu poboru ISP- stanowisko KIKE
Okablowani.pl zarejestrowani jako prasa
21 kwietnia, 2016
Media Forum 2016 – Dziękujemy!
16 maja, 2016

Zachęcamy do lektury stanowiska KIKE, dotyczącego projektu Ustawy o składce audiowizualnej, którego jesteśmy współautorami. Stanowisko przeczytasz tutaj.

Ustawa o składce audiowizualnej stanowi część pakietu ustaw mających w sposób kompleksowy regulować zasady finansowania i funkcjonowania mediów narodowych. Składka audiowizualna ma zastąpić dotychczasowy abonament radiowo-telewizyjny, którego obowiązek zapłaty był uzależniony od faktu posiadania odbiorników radiowych bądź telewizyjnych.

television_screen_no_signal_vector_162105Nowa danina, mająca na celu finansowanie mediów narodowych, ma mieć charakter powszechny, tzn. obowiązek jej zapłaty ma być uzależniony od posiadania statusu odbiorcy końcowego energii elektrycznej. Obowiązek zapłaty składki w wysokości 15 zł będzie dotyczył każdego punktu poboru, przez który rozumie się miejsce wyposażone w układ pomiarowo- rozliczeniowy.

KIKE dostrzega problem w możliwości nadmiernego obciążenia ekonomicznego swoich członków, którzy z uwagi na technologię sieci, wykorzystywanej do świadczenia usług telekomunikacyjnych, korzystają z wielu punktów poboru energii elektrycznej. Głównym postulatem KIKE jest zwolnienie od obowiązku zapłaty składki audiowizualnej odbiorców końcowych będących przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi w sytuacji, gdy pobór energii elektrycznej wykorzystywany jest w celu zasilania urządzeń będących elementami sieci telekomunikacyjnej.

Projekt ustawy o składce audiowizualnej wraz z uzasadnieniem przeczytasz tutaj.

2 Comments

  1. Krzysztof pisze:

    Czy dobrze rozumiem, jeśli ktoś ma działalność w mieszkaniu, dodatkowo warsztat i magazyn w osobnych miejscach (trzy punkty poboru) to zapłaci trzykrotną wartość opłaty audiowizualnej według obecnego projektu ustawy ?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*