25 września, 2015

Rozporządzenie MAiC w sprawie POPC

W Dzienniku Ustaw RP pojawiło się rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie udzielenia pomocy na rozwój infrastruktury szerokopasmowej w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014–2020. Akt wykonawczy został wydany  na podstawie tzw. ustawy wdrożeniowej, tj. ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie spójności, finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020. Rozporządzenie określa warunki udzielania przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC, poprzednio WWPE) wsparcia w ramach działania 1.1. POPC, tj. wyeliminowania terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach. Ze wsparcia będą mogli skorzystać przedsiębiorcy telekomunikacyjni oraz jednostki […]