5 czerwca, 2023

Operatorze – w lipcu złóż wniosek o dofinansowanie w ramach KPO lub FERC

Centrum Projektów Polska Cyfrowa ogłosiło zasady i terminy naborów wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursów KPO i FERC. W obu przypadkach wnioski będzie można składać od 1 do 31 lipca 2023 r., w sposób elektroniczny, w systemie informatycznym, który zostanie uruchomiony z dniem 1 lipca. Przewidywany termin rozstrzygnięcia naborów to III kwartał 2023 r. Okres realizacji projektu nie może być dłuższy niż 36 miesięcy od dnia rozpoczęcia prac i musi się zakończyć do dnia 31 grudnia 2029 r. (FERC) albo do dnia 30 czerwca 2026 r. (KPO). W […]
3 grudnia, 2014

Od 1 grudnia mniej PKD w Krajowym Rejestrze Sądowym – koniec z “działalnością w zakresie podboju kosmosu” :-)

Ci z Was, którzy prowadzą działalność w formie spółki handlowej, wpisanej do KRS albo planują zawiązanie takiej spółki powinni pamiętać o zmianie, jaka nastąpiła od 1 grudnia b.r., a dotyczy wpisywania do Krajowego Rejestru Sądowego przedmiotu działalności (PKD). Od dnia 1 grudnia 2014 roku, na mocy ustawy z 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U.2014.1161) m.in. zmianie ulega liczba wpisywanych do Rejestru przedmiotów działalności (kodów PKD). Zgodnie z nowymi przepisami, przedmiot działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) […]