3 grudnia, 2014

Projekty unijne: Cubeinfo v. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości = 1:1

Dla tych z Was, którzy realizują (lub zamierzają realizować) projekty z wykorzystaniem środków unijnych interesujący i inspirujący do działania może być wyrok NSA, jaki zapadł w sporze, który toczy spółka Cubeinfo z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, a którego przedmiotem jest problematyka tzw. linii demarkacyjnej i kolizji między projektami z POIG 8.4. a RPO Działanie 2.1. Sprawa ostatecznie nie została jeszcze zakończona, ale może przekonać Was, że czasami warto jednak poświęcić trochę czasu i energii na pozornie przegrane boje sądowe z WWPE, PARP czy Ministerstwami. O konflikcie i sprawie donosił […]