29 lipca, 2015

Uwagi KIKE w sprawie nowelizacji Megaustawy

W Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji trwają prace nad przygotowaniem ustawy nowelizującej ustawę o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, a przy tym także innych ustaw, m.in. prawa telekomunikacyjnego, prawa budowlanego, ustawy o drogach publicznych, prawa geodezyjnego i kartograficznego. Zmiany związane są przede wszystkim z koniecznością implementacji do polskiego porządku prawnego Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/61/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie środków mających na celu zmniejszenie kosztów realizacji szybkich sieci łączności elektronicznej. W ramach możliwości opiniowania projektu, Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej przedstawiła swoje uwagi do projektu. W stanowisku, którego jesteśmy współautorami, zwrócono uwagę na […]