11 października, 2016

Opłaty za dostęp do nieruchomości w celu zapewnienia telekomunikacji

Opłaty ponoszone przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych na rzecz właścicieli nieruchomości  to wciąż oś niejednego sporu. Właściciele i zarządcy nieruchomości bardzo często stoją na stanowisku, że “coś im się należy za udostępnienie nieruchomości”- przecież operator narusza święte prawo własności. “Coś” przyjmuje kształt opłaty jednorazowej lub periodycznej np. stały czynsz lub wynagrodzenie zależne od liczby abonentów w budynku. Z drugiej strony mamy stanowisko przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, który kalkulując ceny usług oferowanych mieszkańcom danej nieruchomości, bierze pod uwagę przede wszystkim ponoszone koszty i nie widzi uzasadnienia dla wnoszenia opłat na rzecz właściciela, by następnie […]
22 lipca, 2014

Plan działań przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w sytuacjach szczególnych zagrożeń

Nie wszyscy działający na rynku przedsiębiorcy telekomunikacyjni zdają sobie sprawę z obowiązku, jaki nakłada na nich Prawo telekomunikacyjne i rozporządzenia wykonawcze do tej ustawy, polegającego na konieczności przygotowania i uzgodnienia z właściwymi organami tajemniczo brzmiącego dokumentu o nazwie: “Plan działań przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w sytuacjach szczególnych zagrożeń“. W środowisku potocznie jest on zwany planem działań na wypadek ataku Marsjan 🙂 Zdajemy sobie sprawę, że prowadząc działalność telekomunikacyjną w skali mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw mało kto myśli, że jego przedsiębiorstwo ma stanowić filar wsparcia służb ratunkowych, wojskowych itp. w razie […]
9 lipca, 2014

Problem legalizacji istniejącej infrastruktury – część druga.

W pierwszej części wpisu nt. Problemu legalizacji istniejącej infrastruktury omówiliśmy zagadnienie bezumownego korzystania z nieruchomości. W części drugiej natomiast odniesiemy się do stanowiska interpretacyjnego Prezesa UKE, który stwierdził, iż nie jest właściwym organem do wydawania decyzji o dostępie do budynków i nieruchomości w razie korzystania z zasobów bez tytułu prawnego. Nasze stanowisko jest z goła odmienne, ale po kolei. Posiadasz dostęp do budynku, znajduje się w nim Twoja sieć telekomunikacyjna, świadczysz usługi telekomunikacyjne szerokiemu gronu klientów i nagle, nie wiedząc czemu, właściciel budynku lub nowy zarządca wypowiada Ci umowę. […]