5 listopada, 2014

Z cyklu wpisów o nowej ustawie o prawach konsumenta – odstąpienie od umowy a obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy

Spory odsetek umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych stanowią umowy zawierane na odległość bądź poza lokalem przedsiębiorstwa. Wówczas konsument ma prawo odstąpić od umowy. Większość z Was już pewnie słyszała, że z dniem wejścia w życie nowej ustawy o prawach konsumenta wydłużony zostanie termin przewidziany na odstąpienie od umowy przez konsumenta z dotychczasowych 10 do 14 dni. Jednak zmian dotyczących sposobu realizacji prawa do odstąpienia od umowy w nowej ustawie jest znacznie więcej (i to na korzyść przedsiębiorcy:)). Na podstawie obowiązującej jeszcze ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności […]