7 marca, 2016

Odsetki “na nowo”

Na stronie Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej zamieściłem  wyjaśnienia dotyczące zmian w odsetkach, jakie obowiązują od 1 stycznia 2016 roku, a to w związku ze zmianą wynikającą z wejścia w życie ustawy z dnia 9 października 2016 r. o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw. Tutaj możecie zobaczyć, jakie odsetki obowiązują od 1 stycznia b.r. (Wysokość odsetek – tabela), szersze wyjaśnienia znajdziecie na stronie Izby.
20 października, 2014

Stopa kredytu lombardowego a wzorce umowne :-)

Ciekaw jestem kto z Was zastanawiał się co ma wspólnego stopa kredytu lombardowego z wzorcami umownymi, a szerzej z umowami w ogólności? 🙂 Ano ma i wbrew pozorom wcale nie tak mało. W wszystko za sprawą zmienionej z dniem 9 października 2014 roku tej stopy procentowej, która obecnie wynosi jedynie 3% (zobacz NBP) i hen hen temu (a konkretnie w lipcu 2005 roku) wprowadzonej zmiany art. 359 kodeksu cywilnego. Nadal pytacie – i co z tego??? To spójrzcie na treść art. 359 par. 2 prim k.c., który wprowadza pojęcie […]