17 września, 2014

Ustawa o prawach konsumenta- szanse i zagrożenia

W dniu 15 września 2014 r. braliśmy udział w ogólnopolskiej konferencji naukowej “Ustawa o prawach konsumenta- szanse i zagrożenia” organizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Problematyka konferencji obejmowała omówienie nowych regulacji, w tym nowych praw konsumenta i odpowiadających im obowiązków przedsiębiorców. Sesja kończąca konferencję dotyczyła praktycznych skutków wejścia w życie ustawy. Mimo, iż nowe przepisy jeszcze nie weszły w życie (przypomnijmy, że ustawa o prawch konsumenta zacznie obowiązywać 25 grudnia 2014 r.) już teraz budzą duże kontrowersje. Wątpliwości interpretacyjne zgłaszają przede wszystkim osoby, które będą stosowały przepisy […]