4 marca, 2016

Kolejne stanowisko KIKE w sprawie nowelizacji Megausatwy

Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej zgłosiła kolejne stanowisko w sprawie nowelizacji Megaustawy oraz niektórych innych ustaw. Tym razem, przedmiotem opinii Izby, której jesteśmy współautorami, była wersja projektu przyjęta przez Radę Ministrów. Rzeczowa argumentacja, oparta na doświadczeniach z szeregu postępowań, dała efekt w postaci sukcesu jakim na obecnym etapie jest uwzględnienie przez Ministerstwo Cyfryzacji większości uwag KIKE, zgłoszonych w stanowisku w ramach postępowania konsultacyjnego. Za zasadne uznano między innymi: rezygnację z określana wysokości opłat za dostęp do infrastruktury technicznej w odniesieniu do kosztów ponoszonych na budowę tej infrastruktury, umożliwienie wydania przez […]