8 marca, 2016

Sąd Najwyższy o marketingu bezpośrednim usług telekomunikacyjnych

W dniu 17 lutego 2016 roku Sąd Najwyższy, w sprawie o sygn. akt: III SZP 7/15, wydał uchwałę, w której potwierdził, że przedsiębiorca telekomunikacyjny ponosi odpowiedzialność za brak uzyskania zgody abonenta na działania marketingu bezpośredniego z użyciem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących, nawet jeżeli powierza określone zadania podmiotowi zewnętrznemu. Sąd Najwyższy rozstrzygnął tym samym zagadnienie prawne, które wyłoniło się podczas rozpatrywania sprawy nałożenia kary na T-Mobile Polska S.A. za stosowanie takich praktyk. Przypomnijmy, zgodnie z przepisem art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne: Zakazane jest używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych […]