12 czerwca, 2014

Koniec plagi pozwów za niedozwolone klauzule umowne?

Niektórzy z Was przekonali się co oznacza otrzymanie pozwu z tytułu stosowania niedozwolonych klauzul umownych od stowarzyszenia, noszącego z dumą w of nazwie ochronę praw konsumentów. Pozwy o stosowanie klauzul niedozwolonych we wzorcach umownych zostały uznane za plagę, a koszty postępowania przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów niejeden z Was poczuł na własnej skórze. Dlaczego pozwy nazywa się szantażem? Nie jest tajemnicą, iż część z organizacji pozywało przedsiębiorców telekomunikacyjnych jedynie w celach zarobkowych, a niewielki odsetek spraw rozpoznawanych przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów dotyczył skarg osób fizycznych, rzeczywiście […]