Nasz artykuł o korektach finansowych na Telko.in
11 czerwca, 2014
Nowe zasady reklamowania usług telekomunikacyjnych
14 czerwca, 2014

Niektórzy z Was przekonali się co oznacza otrzymanie pozwu z tytułu stosowania niedozwolonych klauzul umownych od stowarzyszenia, noszącego z dumą w of nazwie ochronę praw konsumentów. Pozwy o stosowanie klauzul niedozwolonych we wzorcach umownych zostały uznane za plagę, a koszty postępowania przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów niejeden z Was poczuł na własnej skórze.

Dlaczego pozwy nazywa się szantażem?

Nie jest tajemnicą, iż część z organizacji pozywało przedsiębiorców telekomunikacyjnych jedynie w celach zarobkowych, a niewielki odsetek spraw rozpoznawanych przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów dotyczył skarg osób fizycznych, rzeczywiście potencjalnie poszkodowanych zamieszczeniem we wzorcach niedozwolonych postanowień umownych.

Przeważająca większość naszych klientów, którzy zwrócili się o pomoc w tych sprawach, nigdy nie zastosowała w wap praktyce wobec własnych abonentów mechanizmów naruszających prawa konsumentów, a wpisanie do umów i regulaminów niedozwolonych postanowień umownych najczęściej następowało wskutek niefrasobliwego i samodzielnego przygotowania wzorców umownych.

Wielu z Was otrzymało jednocześnie kilka pozwów, a w każdym z nich organizacja kwestionowała pojedyncze postanowienie. Im więcej spraw wszczęła dana organizacja, tym większe były jej zyski z tytułu kosztów procesu zasądzanych od pozwanego.

Wskutek takiej praktyki rejestr niedozwolonych klauzul umownych prowadzony przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów urósł do kilku tysięcy pozycji. (Rejestr dostępny tutaj)

Kto będzie mógł pozywać?

Ministerstwo Sprawiedliwości planuje ograniczyć liczbę podmiotów, które będą uprawnione do występowania z powództwem w sprawie niedozwolonych postanowień umownych. Tak zwana legitymacja procesowa czynna ma przysługiwać wholesale mlb jerseys między innymi Prezesowi UOKiK, Prezesowi UKE oraz powiatowym (miejskim) rzecznikom konsumentów, a także (co najważniejsze) kwalifikowanym stowarzyszeniom konsumenckim wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego i do rejestru prowadzonego przez Prezesa UOKiK.

Najważniejsze zmiany.

Najistotniejsze zmiany, które wydaje się, że powinny zmniejszyć ilość składanych pozwów to:

  • orzeczenie sądu będzie skuteczne w stosunku Okablowani! do tego przedsiębiorcy i wszystkich konsumentów, którzy wcześniej zawarli z nim umowę na podstawie kwestionowanego wzorca,
  • wyrok sądu ma uniemożliwić złożenie analogicznego powództwa przez kolejne stowarzyszenie lub osoby fizyczne,
  • nie każda organizacja zajmująca się ochroną konsumentów będzie uprawniona do składania pozwów, a jedynie wholesale nba jerseys część nich, uznanych za tzw. kwalifikowane.

Rejestr niedozwolonych klauzul umownych ma stać się Julius bardziej czytelny. W rejestrze oprócz postanowień uznanych za niedozwolone mają być publikowane także wzorce, z których zakwestionowane postanowienia pochodzą. Dobrym pomysłem jest także obowiązkowe sporządzanie przez SOKiK uzasadnienia każdego wyroku dotyczącego uznania danej klauzuli za niedozwoloną.

Od kiedy nowe zasady?

23 maja 2014 r. założenia projektu ustawy zmieniającej zasady uznawania postanowień umownych za na niedozwolone zostały skierowane do konsultacji publicznych, opiniowania i uzgodnień międzyresortowych.

Miejmy nadzieję, że wholesale nba jerseys przepisy zmienią się tak szybko jak to tylko możliwe, bo Wholesale Nike Seattle Seahawks Jerseys kierunek zmian należy uznać za słuszny, a same zmiany za długo oczekiwane, zarówno przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych jak i przeciążony ilością rozpoznawanych spraw Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*