8 września, 2014

Dane na temat sieci telekomunikacyjnej informacją publiczną.

Art. 139 Prawa telekomunikacyjnego stanowi podstawę dla możliwości wykorzystania istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej innego przedsiębiorcy. Celem regulacji przewidzianej w art. 139 PT było umożliwienie przedsiębiorcom telekomunikacyjnym dostępu do infrastruktury innego przedsiębiorcy, co miało wyeliminować dublowanie sieci. Informacja o przebiegu sieci i posiadanych zasobach jest traktowana przez większość z Was jako tajemnica przedsiębiorstwa, jednak ostatnie orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego otwiera drogę do uznania, że dane o sieci stanowią informację publiczną, którą trzeba będzie udostępnić na wniosek konkurenta. Przełomowy wyrok NSA W dniu 28 maja 2014 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok […]