5 marca, 2018

Odrębna własność włókien światłowodowych

Może nie wszyscy przedsiębiorcy telekomunikacyjni mają tego świadomość, ale ustawa szerokopasmowa pozwala na ustanawianie odrębnej własności włókien światłowodowych znajdujących się w kablu telekomunikacyjnym. Oznacza to, że teoretycznie możliwe jest, aby każde z włókien światłowodowych w kablu miało innego właściciela. Takie rozwiązanie umożliwia przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu uzyskanie dodatkowych środków pieniężnych, bez konieczności zbycia lub obciążenia całego kabla światłowodowego albo wspólne inwestowanie w budowę sieci. Regulacja dotycząca ustanowienia odrębnej własności włókna światłowodowego jest w istocie bardzo zbliżona do wydzielania odrębnych lokali w jednej nieruchomości (jak we wspólnotach mieszkaniowych). Przed ustanowieniem odrębnej własności […]
7 października, 2014

Odrębna własność włókna światłowodowego – artykuł w “Rejencie”

Zainteresowanych problematyką odrębnej własności włókna światłowodowego zapraszam do lektury mojego artykułu naukowego, przygotowanego w ramach studiów doktoranckich na US w Katowicach. Materiał został opublikowany w sierpniowym (8/2014) wydaniu Rejenta. W opracowaniu omówione zostały zagadnienia ogólne dotyczące kwestii przesłanek i sposobów ustanowienia oraz ustania (wygaśnięcia) odrębnej własności włókna światłowodowego, a także wymaganej formy czynności prawnej, mającej za przedmiot ustanowienie odrębnej własności włókna światłowodowego. Praktyczna przydatność instytucji odrębnej własności włókna przejawia się w możliwości wyselekcjonowania poszczególnych włókien z kabla telekomunikacyjnego i np. sprzedaży każdego z nich osobno, co może być ciekawą […]