8 września, 2015

Opłata za rzut poziomy urządzenia

Wyrokiem z 10 czerwca 2015 r. Naczelny Sąd Administracyjny zakończył sprawę, której sedno stanowiło rozstrzygnięcie jak należy rozumieć rzut poziomy urządzenia zajmującego pas drogowy. Sprawa dla branży telekomunikacyjnej jest istotna, ponieważ wpływa na zasady obliczania i wysokość opłaty za zajęcie pasa drogowego. Stan faktyczny sprawy dotyczył 12 rur HDPE pełniących funkcję rurociągów kablowych. Zdaniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego, rurociągi wybudowane przez spółkę nie mogły zostać uznane za jedno urządzenie w postaci kanalizacji kablowej wielotorowej (co przesądzałoby w stanie faktycznym sprawy o zajęciu pasa drogowego zgodnie z wcześniej udzielonym zezwoleniem). Zdaniem […]