30 czerwca, 2014

Rzecz o nowych prawach konsumenta

24 czerwca 2014 roku opublikowana została długo oczekiwana i wywołująca sporo kontrowersji nowa ustawa o prawach konsumenta, która wejdzie w życie 25 grudnia 2014 r. Ustawa dotyczyć będzie obrotu, którego stroną umów zawieranych przez przedsiębiorców są konsumenci, w tym oczywiście klienci przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Zmiany odnosić się będą m.in. do zasad i trybu zawierania z konsumentem umowy na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa oraz zasad i trybu wykonywania przysługującego konsumentowi prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa. Na początku zachęcamy do lektury ogólnych informacji dotyczących nowej […]