4 marca, 2016

Kolejne stanowisko KIKE w sprawie nowelizacji Megausatwy

Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej zgłosiła kolejne stanowisko w sprawie nowelizacji Megaustawy oraz niektórych innych ustaw. Tym razem, przedmiotem opinii Izby, której jesteśmy współautorami, była wersja projektu przyjęta przez Radę Ministrów. Rzeczowa argumentacja, oparta na doświadczeniach z szeregu postępowań, dała efekt w postaci sukcesu jakim na obecnym etapie jest uwzględnienie przez Ministerstwo Cyfryzacji większości uwag KIKE, zgłoszonych w stanowisku w ramach postępowania konsultacyjnego. Za zasadne uznano między innymi: rezygnację z określana wysokości opłat za dostęp do infrastruktury technicznej w odniesieniu do kosztów ponoszonych na budowę tej infrastruktury, umożliwienie wydania przez […]
16 lipca, 2014

Sieć wewnątrzbudynkowa a podatek od nieruchomości

Natknęliśmy się niedawno na ciekawy wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 czerwca 2014 roku, dotyczący opodatkowania sieci wewnątrz budynków (sygn. akt II FSK 1792/12). Nie znamy jeszcze uzasadnienia wyroku, ale gdy się tylko pojawi to na pewno podzielimy się z Wami argumentami sądu. Czego dotyczył wyrok? NSA stwierdził, że opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlega budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, a niezasadne jest twierdzenie, że sieci telekomunikacyjne znajdujące się wewnątrz budynków należy traktować jako odrębne przedmioty opodatkowania. Sprawa dotyczyła kwestii, w której organ podatkowy zarzucił przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu, […]
9 lipca, 2014

Problem legalizacji istniejącej infrastruktury – część druga.

W pierwszej części wpisu nt. Problemu legalizacji istniejącej infrastruktury omówiliśmy zagadnienie bezumownego korzystania z nieruchomości. W części drugiej natomiast odniesiemy się do stanowiska interpretacyjnego Prezesa UKE, który stwierdził, iż nie jest właściwym organem do wydawania decyzji o dostępie do budynków i nieruchomości w razie korzystania z zasobów bez tytułu prawnego. Nasze stanowisko jest z goła odmienne, ale po kolei. Posiadasz dostęp do budynku, znajduje się w nim Twoja sieć telekomunikacyjna, świadczysz usługi telekomunikacyjne szerokiemu gronu klientów i nagle, nie wiedząc czemu, właściciel budynku lub nowy zarządca wypowiada Ci umowę. […]