3 grudnia, 2014

Od 1 grudnia mniej PKD w Krajowym Rejestrze Sądowym – koniec z “działalnością w zakresie podboju kosmosu” :-)

Ci z Was, którzy prowadzą działalność w formie spółki handlowej, wpisanej do KRS albo planują zawiązanie takiej spółki powinni pamiętać o zmianie, jaka nastąpiła od 1 grudnia b.r., a dotyczy wpisywania do Krajowego Rejestru Sądowego przedmiotu działalności (PKD). Od dnia 1 grudnia 2014 roku, na mocy ustawy z 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U.2014.1161) m.in. zmianie ulega liczba wpisywanych do Rejestru przedmiotów działalności (kodów PKD). Zgodnie z nowymi przepisami, przedmiot działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) […]