29 lipca, 2014

Jak się zachować w przypadku uszkodzenia infrastruktury telekomunikacyjnej?

W jednym z ostatnich wpisów wyjaśnialiśmy jak się zachować i jak zgłaszać do właściwych organów ścigania dewastacje infrastruktury telekomunikacyjnej. Do uszkodzeń i dewastacji Waszych sieci może dochodzić nie tylko w przypadku kradzieży, ale również podczas wykonywania prac ziemnych, kiedy zniszczenie sieci jest efektem niezamierzonych działań np. innego przedsiębiorcy. W przypadku uszkodzenia sieci, które nie jest przestępstwem, należy od pierwszych chwil mieć na względzie ewentualną konieczność wszczęcia postępowanie cywilnego przeciwko sprawcy szkody. Po przybyciu na miejsce zdarzenia, tak samo jak w przypadku kradzieży infrastruktury trzeba zadbać o zgromadzenie dowodów na […]