15 kwietnia, 2016

Budowa przyłączy telekomunikacyjnych

Jakiś czas temu pisaliśmy o budowie telekomunikacyjnej linii kablowej. Tym razem postanowiliśmy napisać parę słów o budowie przyłączy telekomunikacyjnych. Przepis art. 29a Prawa budowlanego (PB), który umożliwia budowę przyłączy bez zgłoszenia, wprowadzony został do tej ustawy ponad dekadę temu (w 2005 r.), jednak ciągle pojawiają się problemy z jego interpretacją i praktycznym stosowaniem. W artykule wyjaśniam, czym jest przyłącze telekomunikacyjne oraz w jakim trybie można dokonać jego budowy, a także jakie będą konsekwencje dokonanego wyboru. Dwa tryby prowadzenia budowy Co do zasady, roboty budowlane można rozpocząć dopiero po uzyskaniu ostatecznej […]