9 marca, 2023

Odwołanie od decyzji dla PGE Dystrybucja S.A. oddalone przez SOKiK

Z przyjemnością przekazujemy kolejne, dobre informacje dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Dzisiaj przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów odbyła się rozprawa w sprawie z odwołania PGE Dystrybucja S.A. i PTPiRE od decyzji Prezesa UKE z dnia 12 lutego 2021 r. nr DR.WIT.6082.3.2019.211, określającej warunki zapewnienia dostępu do infrastruktury technicznej w zakresie słupów elektroenergetycznych linii niskiego i średniego napięcia dla PGE Dystrybucja S.A. Sprawy z obu odwołań zostały połączone do wspólnego rozpoznania. Po wysłuchaniu głosów powodów, pełnomocnika Prezesa UKE oraz Prezesa KIKE, Sąd wydał wyrok, w którym zdecydował się oddalić odwołania. W ustnych […]